‘Staat van Examencommissie 2023’ feestelijk van start

Bureau Lente bestaat dit jaar vijf jaar!

Dit willen we in november onder meer vieren met een heus congres (daarover later meer), maar op 25 april hebben we ‘en petit comité’ al een voorproefje genomen…

Samen met een aantal leden van examencommissies uit mbo en hbo hebben we gekeken naar de meest interessante vragen om mee te nemen in de 2023-editie van de ‘Staat van de Examencommissie’. En daarna bezochten we de Keukenhof. Gewoon omdat we wat te vieren hebben.

Examencommissieleden aan het werk

Staat van de Examencommissie

In 2021 ondervroeg Bureau Lente al eens 26 examencommissies uit hbo en mbo, over hun manier van werken, samenstelling, werkdruk, taken en uitdagingen. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat leden van examencommissies in het mbo toen te maken hadden met een hogere werklast dan die in het hbo, uitgedrukt in vergadertijd, aantal studenten per lid van de commissie en beschikbare fte’s per 1000 studenten.

In totaal hebben toen 26 examencommissies aan de inventarisatie deelgenomen, 9 uit het hbo en 17 uit het mbo. In 2023 willen we dit onderzoek herhalen en uitbreiden. Hoe zien de examencommissies in mbo en hbo er nu uit, hoe zijn ze samengesteld, wat zijn hun grootste uitdagingen, overeenkomsten en verschillen. En hoe verschilt dit beeld van twee jaar geleden? De vragenlijst zal zo snel mogelijk worden opgesteld en verspreid.

Keukenhof
Voor de aftrap van dit nieuwe onderzoek kwamen een aantal leden van examencommissies uit mbo en hbo samen met ons naar Lisse. Daar hebben we met elkaar gedachten gewisseld over het functioneren van examencommissies en over het nieuwe onderzoek.

En daarna de Keukenhof in!

En als je Bureau Lente heet, dan is er geen betere plaats om de feestelijkheden van vijf jaar Bureau Lente in gang te zetten dan de Keukenhof.

Lentezon, lentebuien, veel toeristen en heel, heel veel prachtige velden met bloemen.
Het is nu al een mooi jubileumjaar!

Vijf meerwaarde(s) van samenwerkend leren

Samenwerkend leren

Afgelopen jaar besloten we dat ons BKE-traject eigenlijk een naam verdiende die de lading beter dekte. Het werd ‘BKE-Direct’ onder meer vanwege de compacte en efficiënte vorm van de training. De training heeft zich in de afgelopen jaren veelvuldig bewezen en wordt steevast hoog beoordeeld door de deelnemers, zowel op inhoud als vorm.

Binnen BKE-Direct vormen de deelnemende docenten met elkaar leerteams waarin ze elkaars sociaal kapitaal leren kennen, laagdrempelig samenwerken en van elkaar leren.

Docenten werken in de leerteams aan hun eigen toetsen en worden al gedurende deze werkzaamheden beoordeeld en gecertificeerd. Zo worden ze aantoonbaar BKE-toetsbekwaam op de kwaliteitseisen terwijl ze tegelijkertijd een toets ontwikkelen die inzetbaar is in hun eigen professionele praktijk. Win-win!

Om de opgedane kennis en vaardigheid uit de training vervolgens extra te verduurzamen, wordt BKE-Direct afgesloten met een kennisdeling waarin de docenten thema’s rondom de toetscyclus en hun eigen toets met elkaar en met andere belanghebbenden delen.

De meerwaarde van samenwerkend leren tijdens BKE-Direct

 1. De waarde van beoordelen tijdens het proces
  In de BKE-Direct ga je direct aan de slag met je eigen toetsen. De verantwoording van keuzes gedurende alle fases van de toetscyclus doorloop je tijdens de training. Je toont dus tijdens de training je toetsbekwaamheid aan.
 2. De waarde van samenwerking met andere collega’s in een netwerk
  Doordat je in de groep samenwerkt met de andere collega’s, krijgt je een veel bredere kijk op de zaken die spelen.  Gezamenlijk ben je in gesprek over de opleiding en de toetsing die daarin plaatsvindt.
 3. De waarde van deze trainingsvorm
  Erg enthousiast zijn de deelnemers ook over de praktische bruikbaarheid.  We laten deelnemers in dit traject alleen werken aan iets wat van waarde voor ze is.  Het is daardoor zinvol. De toets waaraan je werkt is de toets die je nodig hebt en die je ook meteen kunt gaan gebruiken.
 4. Gemeenschappelijke waarde
  Door tijdens de training intensief met elkaar samen te werken en kennis, ervaringen en visies uit te wisselen, ben je beter in staat om je los te trekken van de waan van de dag en echt stil te staan bij een gedeelde visie. Zo weten de deelnemers collectief weer wat de juiste stappen zijn en kunnen ze elkaar daar scherp in houden.
 5. De waarde van kennisdeling
  Vooral het samenwerkende en samen-lerende aspect is de grote kracht van BKE-Direct, want daardoor betrek je mensen heel nadrukkelijk bij de inhoud en kan al aanwezige kennis veel beter worden gedeeld. Door de kennisdeling, waarin je belangrijke ontwikkelingen m.b.t. tot jouw toets deelt met anderen (bijvoorbeeld de curriculumcommissie, examencommissie, toetscommissie, vakgroep, etc.) ontstaat een discussie of gemeenschappelijke taal en denkwijze rondom toetsing.
  Niet zelden blijken die uitkomsten dan vervolgens ook breder inzetbaar binnen de school.

Lang leve de ‘praktisch opgeleide’

Toegegeven: ik ben niet altijd even woke. En bij vlagen kan ik me ook niet aan de indruk onttrekken dat ‘woke’ het doel hier en daar enorm voorbijschiet. (En daarin sta ik ook niet alleen, getuige ook de nieuwe Nederlandse satirische televisieserie ‘Cast’, een aanrader!)

Maar onlangs was ik het even helemaal eens met de verontwaardiging die er was ontstaan over een artikel in het NRC. In een analyse van het verkiezingssucces van de BBB kopte de krant op 17 maart: “De BBB-kiezer is relatief oud en gemiddeld lager opgeleid”.

Nou kan ik persoonlijk al vallen over ‘relatief oud’, maar de meeste ophef betrof natuurlijk de aanduiding ‘lager opgeleid’. Waarom nog steeds die term en waarom sprak het NRC niet over praktisch opgeleid en theoretisch of wetenschappelijk opgeleid?

De discussie laaide snel op, maar was ook weer snel afgelopen toen het NRC aangaf dat ze vooral de bron van het onderzoek hadden geciteerd (IPSOS) en ook zelf liever spraken over praktisch opgeleiden.

En inderdaad, drie dagen later kopte de krant daadwerkelijk over ‘De ‘praktisch opgeleiden die hun stem hadden laten horen’.

Voortschrijdend inzicht zullen we maar denken.

En wanneer kijken we dan ook eens naar die m van mbo en die h van hbo…?

NRC 17 maart
NRC 20 maart

Harriëtte van Empel versterkt team Bureau Lente

Bureau Lente is weer verder gegroeid! Met ingang van 13 februari 2023 versterkt Harriëtte van Empel ons team in de rol van Office Manager. Een versterking die hard nodig was. Niet zozeer omdat we een half jaar geleden een nieuw kantoor hebben betrokken, maar wél omdat we inmiddels zoveel verschillende projecten en trainingen verzorgen (voor meer dan 46 klanten in het mbo en hbo), dat het plannen, voorbereiden en logistiek in goede banen leiden hiervan, een belangrijke en intensieve klus is geworden. Een klus die we graag overlaten aan iemand die daar heel goed in is. En dát is Harriëtte. Deze rol is haar op het lijf geschreven. Al vanaf 1989 is zij in deze en vergelijkbare functies actief geweest bij diverse bedrijven in uiteenlopende branches zoals de advocatuur, bouwsector en kinderopvang. Het meest recent was zij medewerker binnendienst, afdeling hypotheken bij Oliekan Financiële Diensten. 

“Ik was niet heel actief op zoek naar een nieuwe baan, maar toen ik de vacaturetekst van Bureau Lente voorbij zag komen werd ik toch getriggerd. Het op poten zetten en vormgeven van een nieuwe functie maakt deze baan extra aantrekkelijk. Daarbij waren ook de frequente klantcontacten en de grote afwisseling in type klant, project en werkzaamheden belangrijke factoren. En dat het dan ook nog eens een bedrijf betreft bij mij om de hoek in Culemborg, maakt het natuurlijk allemaal extra leuk. De eerste interne werkzaamheden zijn inmiddels verricht en ik verheug me op alles wat nog op mijn pad komt in deze functie.”

Wij zoeken mensen die het mbo en hbo willen helpen talenten tot bloei te laten komen! 

Bij Bureau Lente zijn we ervan overtuigd dat goed en toegankelijk onderwijs een basisvoorwaarde is om het talent van jonge mensen tot bloei te laten komen. Daarom zetten wij ons elke dag met hart en ziel in om professionals in het onderwijs te ondersteunen in hun ambitie studenten zo goed mogelijk op te leiden en zich te laten ontwikkelen tot volwassen vakmensen.

Wij zijn onderwijskundigen, trainers en adviseurs en gespecialiseerd op het gebied van toetsing en examinering in met name mbo en hbo. Een breed en gevarieerd werkveld; dynamisch, afwisselend en uitdagend.

Never a dull moment. Wij komen over de vloer bij mbo’s en hbo’s in heel Nederland. Van Groningen tot en met Vlissingen en van Den Helder tot en met Maastricht. 

Steeds wisselende leuke, dankbare, uitdagende en inhoudelijke projecten, met de leukste en meest gedreven klantcontacten die je je kunt wensen.

Want wát is nou leuker dan andere mensen beter maken in hun werk? En talenten te laten bloeien? En hoe leuk is het om te werken met een compact en professioneel team en in een stimulerende en enthousiasmerende werkomgeving? Soms op kantoor, soms thuis, en natuurlijk vaak bij onze klanten.

Inmiddels werken we voor zo’n veertig van de leukste en beste onderwijsorganisaties van Nederland, in mbo en hbo.

Vragen we dan heel veel van je?

Nou, vooral enthousiasme, gedrevenheid en een gedeelde visie op onderwijs en onderwijsontwikkeling. Daarnaast is ervaring natuurlijk altijd mooi meegenomen. Bijvoorbeeld als trainer van groepen, of als onderwijskundige in de begeleiding van teams.

Ook voor startende trainers en onderwijskundigen
Ook voor net startende onderwijskundigen hebben we plaats, zeker als ze het in zich hebben om uit te groeien tot de best denkbare trainers en adviseurs op het gebied van onderwijs, toetsen en examineren! Mensen die goed kunnen luisteren naar de vragen van de klant en die vragen dan kunnen omzetten in een training of begeleidingstraject op maat. Want wij geloven in maatwerk. En daarom geloven onze klanten in ons. 

Solliciteren?
Herken je je in het geschetste beeld? Word je ook enthousiast waar wij enthousiast van worden? Dan moeten we vooral een keer samen koffiedrinken.

Kun je meteen ons toffe kantoor in Culemborg eens zien! Mail ons een korte video-pitch waarin je kort aangeeft wie je bent en waarom deze vacature je aanspreekt. Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je ook altijd even telefonisch of per mail contact opnemen met Monique Bulle (0643370814) of Jeanne Hup (0628918797)

BKE-Direct bij ad PEP InHolland

Weer een hele inspirerende BKE-Direct afgerond! De docenten van de Ad PEP Inholland hebben gisteren hun BKE met een hele waardevolle en inspirerende kennisdeling afgerond. Niet alleen hebben ze aan hun eigen toetsing gewerkt, de groep heeft ook naar het hele toetsprogramma, de aansluiting van leeruitkomsten en de gevolgen voor het onderwijs gekeken. Gefeliciteerd iedereen en bedankt voor jullie geweldige enthousiasme!