Hoe herken je een top Interviewer?

Nu examencommissies in het mbo de komende tijd aan het werk gaan met alternatieve examenvormen als het Criterium Gericht Interview (CGI), hebben wij eens op een rijtje gezet waaraan een goede CGI-interviewer eigenlijk moet voldoen.

Online-training gespreksvaardigheden CGI
Gaan bij jullie de beoordelaars binnenkort aan de slag met het afnemen van een CGI? Of wil je als beoordelaar je CGI-kennis snel bijwerken en actualiseren aan de huidige situatie?

Bureau Lente traint beoordelaars nu online in het afnemen van CGI’s via een tool naar keuze (bijvoorbeeld MS-Teams, Jitsi, Zoom)

Verkorte CGI Training (ivm Corona)

Online training – Beoordelen tijdens het Criterium Gericht Interview (CGI)

Het coronavirus vraagt van ons allemaal inventiviteit, improvisatievermogen en creativiteit. Voor de examencommissies in het mbo komt daar nu nog een extra vaardigheid bij: Criterium gericht interviewen (CGI)

Het ‘Servicedocument mbo-aanpak Coronavirus COVID-19’ en de Handreiking Verantwoord Diplomabesluit van het Ministerie van OCW en de MBO Raad, geven aan dat in de komende periode alternatieve manieren van examineren zijn toegestaan. 

Zo is het mogelijk om voor het MBO-praktijkexamen eerder behaalde resultaten uit de opleiding mee te tellen. De student stelt dan een portfolio samen en er wordt aanvullend een CGI gevoerd door de beoordelaar.  Het is onze ervaring dat het betrouwbaar afnemen van een CGI – op locatie zowel als op afstand – nog niet zo eenvoudig is. Het is ook een instrument waar nog niet alle beoordelaars even bekwaam in zijn, of zich even vertrouwd mee voelen. Het is een vaardigheid die zich vooral laat aanleren door het te doen, te oefenen en te ervaren.

Online-training gespreksvaardigheden CGI
Gaan de beoordelaars binnenkort aan de slag met het afnemen van een CGI? Of wil je als beoordelaar je CGI-kennis snel bijwerken en actualiseren aan de huidige situatie?

Bureau Lente traint beoordelaars nu online in het afnemen van CGI’s via een tool naar keuze (bijvoorbeeld MS-Teams, Jitsi, Zoom)

Wat ga je als beoordelaar doen?
Tijdens twee sessies van 2.5 uur geven we je inzicht in alle ins en outs van het CGI. Hoe bereid je je voor? Waar let je op en hoe zorg je ervoor dat je gesprek gestructureerd verloopt en je niets overslaat? Welke vragen stel je, op welke manier zonder het gesprek te veel te sturen en de uitkomst te beïnvloeden?

Tijdens de training zorgen we ervoor dat er afwisseling is tussen theorie, casuïstiek, discussie en het oefenen van gespreksvaardigheden. De training heeft een interactief karakter waarbij diverse werkvormen worden afgewisseld, zowel plenair als in kleinere groepjes. Je stelt een vragenlijst op passend bij de beoordelingscriteria van het beoordelingsmodel. Daarna oefen je onder meer gesprekstechnieken als LSD en STARR tijdens het afnemen van het eindgesprek en het beoordelen van een kandidaat.

Wat levert het op?
Na afronding van deze online training CGI heb je als deelnemer:

  • de vaardigheid ontwikkeld om via het stellen van geschikte vragen en verschillende gesprekstechnieken, je kandidaten via een CGI te beoordelen.
  • inzicht in hoe je het eindgesprek als onderdeel van je eigen examen zo betrouwbaar en valide mogelijk kunt uitvoeren.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor mbo-docenten en praktijkbeoordelaars met ervaring in examinering, die hun kennis en vaardigheden op het gebied van CGI willen aanscherpen of opfrissen.
Zoals al onze trainingen zijn ook de online trainingen CGI op maat gemaakt voor beoordelaars en teams en gericht op de specifieke onderwijsvraag.

Overige informatie

  • Groepsgrootte: 4-12 personen
  • Certificaat (bewijs van deelname)
  • Geschikt voor startende en gevorderde assessoren
  • Twee sessies van 2.5 uur

Mbo Assessoren en de Corona challenge

De examentijd was in het mbo altijd al een spannende periode. Het uur van de waarheid, van groot belang voor alle studenten maar  tegelijkertijd ook een ijkpunt en toetsingsmoment voor de school zelf. Hoe goed is onze school eigenlijk? Hebben we het wel allemaal zo goed geregeld als we denken? Is de kwaliteit van ons onderwijs en van onze examinering op het niveau dat we willen?

En dan komt er zo’n Coronavirus tussendoor. En sluiten de scholen. Nog niet eerder vertoond. Een geheel nieuwe situatie waarbij docenten opeens met volle kracht aan het werk moeten om hun lessen aan te passen en online zo goed en zo kwaad als het gaat hun leerlingen te begeleiden.

En als klap op de vuurpijl komt die examenperiode dan opeens heel dichtbij…

De Corona Challenge
Hoe kan de examencommissie dit proces zo goed mogelijk begeleiden en de kwaliteit van de examens zodanig waarborgen zodat de kwaliteit van het diploma gewaarborgd blijft en tegelijkertijd de studenten een faire kans krijgen?                              

De assessoren moeten daarom extra goed voorbereid worden want het examen komt er nu aan. Voorbereiden is iets wat scholen altijd al deden. Maar nu: de uitdaging is er ook in deze tijd samen voor te zorgen dat de examinering goed verloopt . De kwaliteitseisen aan de assessoren veranderen niet; nog steeds wil je dat de assessoren zo betrouwbaar mogelijk beoordelen. Maar wat betekent dit onder de nieuwe omstandigheden?

Assessoren online trainen
Assessoren worden daarvoor getraind, en die training is door ons nu aangepast. Tot voor kort trainden we de assessoren in een groep. Dat kan nu niet meer en dat betekent feitelijk dat Bureau Lente voor dezelfde uitdaging kwam te staan als onze opdrachtgevers, de mbo’s en hbo’s: hoe kunnen we de docenten goed trainen in deze tijd. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen goed beslagen ten ijs komt? Dat de assessoren ook onderling afstemmen?

We hebben daarom ons trainingsprogramma op punten aangepast en bieden nu op maat gemaakte on-line live trainingen aan. Op maat voor de deelnemers want onze visie op trainen houden we in stand! Snel, efficiënt, actueel en ook nog eens direct bruikbaar.

Als je wilt weten wat dit voor jullie situatie betekent, neem dan snel contact met ons op, drinken we samen een virtuele kop koffie!

Corona en examinering in het mbo: we lossen het samen op. Aan tafel!

Het is helder. Het Coronavirus heeft een ongelofelijke impact en gooit ongeveer alles wat we doen overhoop. Dat geldt voor alle geledingen van de maatschappij. Ofschoon de slachtoffers vooralsnog vooral ouderen zijn, zijn inmiddels toch ook alle scholen gesloten hbo, mbo, vo, po…
Die zag niet iedereen aankomen. En dan ook nog zo vlak voor de komende examenperiode…

Wat nu? Hoe gaan we daarmee om? Wat betekent dit voor de studenten? Voor de kwaliteit van de examinering? De waarde van het diploma? Het niveau van de beoordeling?

Hoe kan de examencommissie nu garanderen dat de veranderende afnamecondities nog steeds recht doen aan een valide examinering? Neem bijvoorbeeld de horeca: hoe kun je hier nu examineren? De bedrijven gaan dicht en er is geen klandizie. Hoe kan je als school dan toch je studenten een examen laten doen dat recht doet aan de eisen van het kwalificatiedossier?

Zoveel vragen, en zoveel scholen die er ieder voor zich een antwoord op moeten formuleren.

First Dates 2.0
Toen wij op 5 maart, tijdens Hét Examencongres 2020, voor de tweede keer onze succesvolle First Dates sessies organiseerden – een serie speeddate gesprekken over uiteenlopende onderwerpen – was dit nog geen thema. Hetgeen maar laat zien hoe snel alles verandert.

Maar nu is het wel een thema, en daarom organiseert Bureau Lente opnieuw een sessie waar verschillende examencommissies uit het hele land kunnen aanschuiven. Online natuurlijk. In een modern, interactief jasje. Een sessie waarin de examencommissies elkaar kunnen helpen. Waarbij we de gezamenlijke kennis en ideeën maximaal benutten om antwoorden te vinden op de vragen die de deelnemers voorafgaand aan en ook tijdens de meeting insturen.

Een interactief webinar van een uur, waarin u, gegarandeerd, een paar zeer bruikbare nieuwe inzichten en ideeën krijgt. In goed gezelschap, met een minimale tijdsinvestering en een maximale opbrengst. Gehost en gefaciliteerd door Bureau Lente.

Bureau Lente traint assessoren ROC’s van Amsterdam en Flevoland

De ROC’s van Amsterdam en Flevoland verzorgen middelbaar beroepsonderwijs op moderne mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Hilversum, Almere en Lelystad.  Elk mbo-college heeft een eigen opleidingsaanbod en een aantal specialismes. De beroepspraktijk is overal op school zichtbaar en voelbaar.

ROCvA en ROCvF zetten daarbij sterk in op kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de individuele student. Kleine opleidingsteams met hun eigen studenten vormen afzonderlijke, gezellige, eenheden binnen een schoolgebouw.

In het kwaliteitsplan staat expliciet op welke manier de colleges de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren. Het gaat dan om thema’s als professionalisering, de kwaliteit van de stages en het bestrijden van schooluitval. Hierbij wordt voortdurend gestreefd naar verbetering, het creëren van nieuwe mogelijkheden en het benutten van kansen. Deskundigheid vormt hiervoor de basis. Ook op het gebied van toetsing en beoordeling.

Assessoren
Om de kwaliteit van betrouwbaarheid van de beoordelingen te borgen en de deskundigheid van de assessoren op peil te houden, trainen ROCvA en ROCvF regelmatig assessoren op hun rol en taken. Hierbij is het van groot belang dat de training optimaal is afgestemd op de specifieke eigenschappen, wensen en doelen van de betreffende opleiding.

“Op verzoek van een aantal opleidingsmanagers vanuit het domein Techniek en Technologie, wilden we assessorentrainingen organiseren, gericht op de examenproducten en het voeren van een eindgesprek”, zegt Yvonne Ris.

Waarom Bureau Lente?
“Voor onze trainingen waren we op zoek naar maximale flexibiliteit en maatwerk. Snel schakelen en direct contact tussen school, trainers en docenten zijn daarvoor essentieel.”

“In het verleden hadden we al eens eerder met Monique Bulle en Jeanne Hup gewerkt voor vergelijkbare trainingen. Dat is ons toen zeer goed bevallen. Zowel in de offertefase als in de uitvoering bleken ze zeer deskundig, slagvaardig en flexibel. Het feit dat je direct contact hebt met de trainer maakt dat je snel kunt schakelen en zo de training optimaal kunt afstemmen op de doelgroep.”

“Bureau Lente heeft het afgelopen jaar 2 verschillende trainingen verzorgd”, zegt Lisenka Skiczuk, beleidsmedewerker van ROCvA. “Een groep werd getraind op het voeren van het eindgesprek (2 dagdelen) en andere groepen werden getraind op de proeve van bekwaamheid (3 dagdelen). Daarbij is wel voor elke groep maatwerk verzorgd. Dat betekent dat er steeds is gewerkt met eigen examens. Eén dagdeel was specifiek gericht op het vergroten van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Veel aandacht dus voor het vak van assessor en de direct toepassing van de training, zo authentiek mogelijk.”

Enthousiast
“Het unieke aan de trainingen van Bureau Lente is dat ze specifiek voor techniek zijn ontwikkeld en dat er ook gewerkt kon worden met de specifieke examens en examenprocessen” voegt Yvonne Ris toe. “Bijkomend voordeel was dat docenten uit verschillende teams de trainingen volgden, wat de uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende teams bevorderde.”

 

 

 

 

 

 

First Dates, the week after

Precies een maand na Valentijnsdag waren op donderdag 14 maart, tijdens het NVE-congres, opeens 16 mensen enthousiast aan het daten.

Bureau LenTE organiseerde die middag voor het eerst de workshop First Dates. Een speeddate-programma om deelnemers uit alle geledingen, van mbo, hbo en universiteit tot en met particuliere opleidingen, examenleveranciers of uitzendbureaus te laten kennismaken met gelijkgestemden uit examencommissies in andere sectoren.

In de eerste ronde maakten ze kort kennis met elkaar zoals het een echte speeddate betaamt, en in de tweede ronde werd dieper ingegaan op een aspect van kwaliteitsborging. Bureau LenTE had de casuïstiek bij het aspect ontwikkeld, waarover ze met elkaar in gesprek gingen.

Het werd een geslaagde workshop! Deelnemers benoemden als opbrengst het inzicht dat dat de fase waarin de verschillende examencommissies zitten als het gaat om kwaliteitsborging, nogal wisselden én dat ze dat niet hadden verwacht.

Het was voor veel deelnemers ook een eye-opener dat wat de examencommissie moet borgen ook verschilt; in het hoger onderwijs is de examencommissie betrokken bij alle toetsing over alle leerjaren (alles summatief) terwijl in het mbo alleen op eindniveau wordt geborgd en de formatieve toetsing bij de onderwijsteams ligt.

Daten is weten!
De reden waarom wij deze workshop wilden organiseren, was omdat we zowel in het mbo als in het hoger onderwijs met examencommissies spreken en deze ook trainen. Daar zagen we steeds dat er voor commissieleden veel te leren zou zijn van andere examencommissies in andere onderwijsvormen.

Deelnemers waren unaniem enthousiast en gaven aan dat het eigenlijk te kort was, ze hadden nog veel meer willen bespreken.
Maar ja, dat is dus het idee van een speeddate …
Het vervolg komt daarna; ga bij elkaar op bezoek of deel de kennis die je hebt.

Onze nieuwe werkvorm werkt, en daar zijn we best trots op. We zullen het speed daten zeker vaker gaan organiseren op studiedagen en congressen. Of gewoon bij u op school, met verschillende examencommissies.