Basistraining Examencommissie

Examencommissie

Doelgroep: voorzitter, secretaris en leden van de examencommissie

Tijdsduur: 2 dagdelen

Doel:
Je leert in deze training wat de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie zijn en je  krijgt inzicht in het functioneren van je eigen examencommissie. Daarnaast krijg je tools in handen om je eigen functioneren te versterken. Na de training heb je (nog meer) grip op de uitvoerende en kwaliteitsborgende taken van jouw examencommissie.

Onderdelen die aan bod komen:

  • De examenorganisatie van jouw school en rollen hierin.
  • De kaders van jouw school en de relatie met de examencommissie.
  • De wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie.
  • De kwaliteitsborgende taken van de examencommissie.
  • De uitvoerende taken van de examencommissie.
  • Zorgen voor een evenwichtige taakverdeling binnen je examencommissie.
  • In overleg wordt deze training aangevuld met Verdriepingstrainingen, verdieping van de basistraining op specifieke onderdelen. (bijvoorbeeld opzetten steekproeven, jaarplanning etc. )

Instapniveau deelnemers:

Voor deze basistraining is geen specifieke voorkennis vereist.

 Hoe gaan we te werk:

Op  basis van een voorgesprek en de vooraf geïnventariseerde leerdoelen wordt het programma samengesteld en bepalen we waar de accenten moeten komen te liggen. We werken met je eigen kaders zoals het handboek examinering met bijbehorende documenten. De theorie zoals het Onderzoekskader 2017, wordt afgewisseld met werken in subgroepen, want we vinden het belangrijk dat je de vertaalslag maakt van de theorie naar de eigen praktijk. We evalueren elke bijeenkomst zodat we steeds aan blijven sluiten bij de deelnemers.

De training sluit aan op de NVE functieprofielen Examencommissie en de beschrijving Examentaak Examencommissies.

Overige informatie:

  • Groepsgrootte: team examencommissie of max. 12 deelnemers
  • Certificaat: bewijs van deelname
  • De training is geregistreerd in het leraarregister.