Blog

  • Bureau Lente als extern assessor BKE bij HZ University of Applied Sciences De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over het CGI (Criterium Gericht Interview) als onderdeel van de praktijkexamens in het mbo. En over de specifieke vaardigheden die je daarvoor moet ontwikkelen. We hebben er zelfs een
  • Nu examencommissies in het mbo de komende tijd aan het werk gaan met alternatieve examenvormen als het Criterium Gericht Interview (CGI), hebben wij eens op een rijtje gezet waaraan een goede CGI-interviewer eigenlijk moet voldoen. Online-training gespreksvaardigheden CGI Gaan bij jullie de beoordelaars binnenkort aan de slag met het afnemen
  • Online training – Beoordelen tijdens het Criterium Gericht Interview (CGI) Het coronavirus vraagt van ons allemaal inventiviteit, improvisatievermogen en creativiteit. Voor de examencommissies in het mbo komt daar nu nog een extra vaardigheid bij: Criterium gericht interviewen (CGI) Het ‘Servicedocument mbo-aanpak Coronavirus COVID-19’ en de Handreiking Verantwoord Diplomabesluit van het
  • ‘Onder druk wordt alles vloeibaar’. Een van de klassieke tegeltjeswijsheden uit de managementliteratuur waarvan we nu in de coronacrisis opeens zelf aan den lijve kunnen ervaren of dat inderdaad zo is. En of dat wel positief uitwerkt … Neem nu de examinering in het mbo. Onder druk van de coronacrisis,
  • A small step for mankind, maar een grote stap voor Bureau Lente: vrijdag 3 april gaven we onze eerste officiële online-training. Het betrof het tweede dagdeel van de Training Basiskwalificatie Examinering (BKE) voor schoolopleiders van Driestar Educatief. Deze schoolopleiders zijn als examinator bij de pabo o.m. actief bij de praktijkbeoordeling
  • Corona of niet, er is nog zóveel te doen!Op alle scholen wemelt het van de activiteiten die nu uitgesteld worden of op een andere manier moeten worden ingevuld. Daarbij komt er eerder meer werk op het bord van de examencommissies, dan minder. De trainingen van Bureau Lente gaan ook door!