Masterclasses voor de Examencommissie 

 • Plan van aanpak kwaliteitsborging examinering (monitoren en evalueren)
 • Jaarplanning/-agenda
 • Jaarverslag
 • Diplomadossiers controleren
 • Zelfevaluatie
 • Exameninstrumenten en examenplannen
 • Steekproeven (bijvoorbeeld opstellen kwaliteitsdoelen, planning maken, instructies opstellen voor steekproeven, analyse uitvoeren, advies opstellen.
 • Verzoeken, klachten, bezwaren
 • Onregelmatigheden en fraude
 • Samenwerking binnen examencommissie
 • Communiceren met management en lijn