Laat Talenten Bloeien!

  • In december publiceerde de Onderwijsinspectie elf rapporten over het examendrama op de VMBO-scholen in Maastricht. Meer dan 350 examens werden ongeldig verklaard  en 323 leerlingen bleken toch niet geslaagd. Onderwijs, overheid, Inspectie – overal gingen dingen mis, zo concludeerde het NRC. Voor elke school is het van levensbelang dat de
  • Terwijl voor een groot aantal producten en diensten sinds een paar dagen een veel hoger btw tarief geldt, kan Bureau Lente met trots melden dat wij onze btw-tarieven nu gewoon geschrapt hebben! Voor trainingen, welteverstaan. Daar hebben we natuurlijk wel iets voor moeten doen want de Belastingdienst stelt inschrijving in
  • Feestdagen betekent even niet denken aan toetsing of examinering. Of toch wel? Is die vegan kalkoen uit de oven wel helemaal gaar? Knalt het vuurwerk nu wel of niet hard genoeg?  Kleedt die black dress genoeg af?  Is mijn vlinderstrik overdresst? (Of is mijn hele kerst overstresst?) Goed beschouwd is
  • https://bureau-lente.nl/wp-content/uploads/2018/11/Herman_Emmink_-_Tulpen_uit_Amsterdam_origineel-1.mp3
  • In 1889 schreef Herman Gorter het al in zijn gedicht Mei. En nu is het werkelijkheid geworden. We zijn gestart! Maar hoezo Lente? En hoezo nieuw geluid? Bureau Lente staat voor Professionals in Leren en Toetsing en Examinering. Onze specialismen. En dat nieuwe geluid? We lopen  al heel wat jaar

Over ons

 

Gijs Noordergraaf, Monique Bulle, Jeanne Hup en Inge de Jager
Coaches/Trainers: Gijs Noordergraaf, Monique Bulle, Jeanne Hup en Inge de Jager
Office Management en Marketing:Harriëtte van Empel, Ward van Beek
Office Management en Marketing: Harriëtte van Empel, Ward van Beek

 

Laat talenten bloeien!

Bureau Lente gelooft in mensen. En in het talent van elk mens. Talent dat tot bloei kan komen dankzij goed en toegankelijk onderwijs, voor iedereen.
Bureau Lente wil professionals in het onderwijs ondersteunen in hun ambitie studenten zo goed mogelijk op te leiden en te laten ontwikkelen tot volwassen professionals in hun vak.

Bureau Lente traint, begeleidt en adviseert professionals in het mbo en ho op het gebied van onderwijs, toetsing en examinering. Altijd maatwerk, afgestemd op de specifieke behoefte van elke opleiding. Pragmatisch en in directe interactie tussen onze ervaren trainer/adviseurs en de te adviseren organisatie.

We bieden een reeks maatwerk-trainingen op het gebied van onderwijs, toetsing en examinering, voor zowel mbo als ho-organisaties. We trainen en coachen onder meer examinatoren, vaststellers, assessoren, constructeurs, docenten, examenbureaus, examencommissies, onderwijsteams, -directies en -management. Daarnaast ondersteunen we opleidingen bij hun onderwijs-, toets- en examenontwikkeling.

In de afgelopen vier jaar zijn we uitgegroeid tot een bureau met vier specialisten en een jarenlange ervaring in advies, coaching en training in zowel mbo als hbo. Aangevuld door een netwerk van deskundigen die met ons samenwerken om klanten in heel Nederland steeds opnieuw maatwerk te bieden.

Naast initiatiefnemers en en oprichters, Jeanne Hup en Monique Bulle, is het team in 2021 en 2022 versterkt met de ervaren trainers en adviseurs Inge de Jager en Gijs Noordergraaf. Voor het Office management en de Marketing tekenen Harriëtte van Empel en Ward van Beek.

Dat onze klanten ons werk goed waarderen blijkt niet alleen uit onze snelle groei maar ook uit onze groeiende lijst prachtige klanten!

                 

We zijn te bereiken via ons contactformulier, e-mail of telefoon. 
Jeanne Hup 
jhup <at> bureau-lente.nl
06 28918797

Monique Bulle
mbulle <at> bureau-lente.nl
06 43370814

Wat doen wij?

Bij elke onderwijsinstelling werken professionals die gepassioneerd bijdragen aan het opleiden van studenten tot vakmensen. Dit doen ze door het onderwijs te verzorgen dat aansluit op de ontwikkeling van de student (zorgen) en de examinering kwalitatief vorm te geven met deugdelijke examens en te examineren zoals afgesproken in de instelling (borgen).

Bureau Lente is gespecialiseerd in het vergroten van kennis, vaardigheden en competenties bij professionals in relatie tot toetsing en/of examinering. Daarnaast adviseren wij en ontwikkelen wij samen met professionals producten. Ook voor ondersteuning en detachering ben je bij ons aan het juiste adres.

Graag versterken wij samen met jou de onderwijsinstelling als het gaat om Leren, Toetsen en Examineren.

Onze trajecten in het MBO…

In onze trajecten sluiten we aan op de Procesarchitectuur Examinering, de functieprofielen van de NVE en de beschrijvingen van examentaken van de MBO Raad. We geven scholingen in alle (examen)taken voor professionals in hun specifieke taak en vanzelfsprekend binnen de wet- en regelgeving WEB.

 … en in het HBO

Wij hanteren in onze trajecten de laatste inzichten uit onderzoeken en afspraken binnen de Vereniging Hogescholen rondom toetsen en beoordelen. Vanzelfsprekend binnen de wet- en regelgeving WHW en de NVE profielen.

Hoe werken wij?


Eerst luisteren

We gaan allereerst in gesprek met je om te bepalen welke vraagstukken er liggen en wat de meest gewenste, beste, snelste of duurzaamste oplossing is voor je team, opleiding of onderwijsinstelling. Op basis van het gesprek werken wij de oplossing(en) uit in een plan van aanpak. Dit bespreken we wederom met je met maar één doel: zorgen dat je een passend traject hebt voor je professionals.

Als je blij wordt van ons plan van aanpak, gaan we aan de slag. Tussentijds evalueren we waardoor we bewaken dat het traject steeds blijft passen bij je wensen. Na afronding van het traject bekijken we samen of de gewenste resultaten zijn bereikt en adviseren we je over het vervolg.

We zorgen voor zo hoog mogelijk rendement van onze trajecten door altijd goed aan te sluiten bij de doelgroep. Of dit nu HBO of MBO is, altijd kiezen we de juiste werkvormen, structuren en inhoud in onze scholingen. Praktisch en aansluitend op de reële behoefte van je organisatie, en tegelijkertijd met een solide theoretische onderbouwing, gaan wij aan de slag.