Werkateliers: Verdiepende trainingen

De plek waar iets moois ontstaat door te werken met elkaar

Een werkatelier is een verdiepende training waarin we aan de slag gaan met een specifieke vraag of vragen van jou of je team; je wordt nog meer een professional. We starten altijd met het opfrissen van kennis en vaardigheden.

We trainen en begeleiden de deelnemers in het ontwikkelen van een product of vaardigheden.
Je kan de werkateliers integreren in een basistraining.
Duur van een werkatelier is afhankelijk van de vraag/vragen en stemmen we gezamenlijk af. Na afloop van een werkatelier heb je altijd een product ontwikkeld of een vaardigheid vergroot.

Werkateliers voor de Examencommissie 

Werkateliers voor de Assessor 

Werkateliers voor de Vaststeller 

Werkateliers voor de Constructeur 

Werkateliers voor Onderwijsteams 

Werkateliers voor het management