Examens are coming! (tijd om te kalibreren)

De zomer nadert en dus is het de tijd waarin heel veel studenten weer geëxamineerd worden. Ook in het mbo en hbo vinden de komende maand veel examens plaats. Dat betekent niet alleen stress en hoge druk voor de studenten, maar ook topdrukte voor (praktijk)assessoren (of beoordelaars of examinatoren)  belast met het afnemen en beoordelen van de studenten.

Het is daarom nú de tijd om – voordat je aan de slag gaat als assessor – jezelf nog een keer goed voor te bereiden. Wat moet ik nou eigenlijk beoordelen? Hoe ziet het examen eruit? Ga ik alleen beoordelen of hanteren we het vier-ogenprincipe, en als we dat laatste doen: wat betekent dat dan voor mijn werkzaamheden?

Kalibreren
Vaak zien we dat er nog veel vragen zijn over het af te nemen examen en tegelijkertijd zien we ook een tendens om juist voorafgaand aan de examenperiode met elkaar de kwaliteit van de beoordeling nog net even een extra boost te geven. Kalibreren is het modewoord.

Maar echt wel méér dan een modewoord. Kalibreren is echt o zo belangrijk. Kalibreren betekent dat je gezamenlijk aan de slag gaat met het verhogen van de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid (dat zal dan nooit een modewoord worden, vrees ik ?). Het geeft je als beoordelaar de extra zekerheid dat je op de juiste wijze de criteria hanteert. Juist in absolute zin, maar ook ‘juist’ in relatie tot je collega’s, consistent. Waardevol dus om juist nu nog met elkaar te kalibreren!

Kalibreersessie voor beoordelaars
Bureau Lente ondersteunt scholen graag nog even bij de last-minute voorbereidingen. In een korte sessie van 3 uur worden met elkaar op een compacte en effectieve wijze één of meerdere exameninstrumenten met elkaar gekalibreerd,  dilemma’s besproken, en zowel de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid als interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vergroot. Zinvol dus!

En als je trouwens wilt weten hoe je een goede beoordelaar herkent: