Advisering


Met Bureau Lente werken aan het borgen

Wij adviseren je graag bij vragen die je hebt rondom toetsing en examinering of om specifieke examineringstaken uit te voeren.

Bijvoorbeeld:

  • Hoe richt je je examenorganisatie zo in dat deze praktisch en efficiënt is en voldoet aan de wettelijke vereisten?
  • Uitvoer steekproeven voor de examencommissie
  • Audit van de examenorganisatie
  • Screenen van examens om de toetskwaliteit vast te stellen

Ook kun je ons inzetten in de rol van kritische vriend. We zijn dan aanwezig bij vergaderingen van bijvoorbeeld een examencommissie en kunnen direct kritische vragen stellen, feedback en advies geven.