SKE Compleet

SKE Compleet (Senior Kwalificatie Examinering)

Doelgroep

(Aspirant) leden examencommissie en toetscommissie, examinatoren, kwaliteitszorgmedewerkers, begeleidende seniordocenten, onderwijskundigen, beleidsmedewerkers, opleidingscoördinatoren

Doel

De deelnemer heeft zicht op de kwaliteit van toetsing binnen de eigen onderwijsinstelling en levert een actieve bijdrage aan het verhogen van die kwaliteit.  Aan de hand van het toetsweb wordt thematisch de verschillende lagen doorlopen waarbij de deelnemers met elkaar in discussie gaan over de kwaliteit van een entiteit (toets, toetsprogramma, toetsbeleid, toetsorganisatie en toetsbekwaamheid), en welke wijze deze kan worden verhoogd. De deelnemer gaat altijd aan de slag met het ontwikkelen van een product passend bij de taak die de deelnemer heeft binnen de onderwijsinstelling en de SKE-leeruitkomsten  

Vormgeving traject SKE 

In de visie van Bureau Lente kan training en certificering alleen maar tot een duurzaam resultaat leiden als de deelnemers ook daadwerkelijk aan de slag gaan met het vergroten van hun toetbekwaamheid. In de SKE-trajecten werken we daarom in leerteams. Een leerteam bestaat uit een, door deelnemers zelf geformeerd groepje collega’s. Niet individueel, maar sámen werken aan toetskwaliteit, verhoogt de toetsprofessionaliteit binnen een organisatie. Om de opgedane kennis uit dit SKE-traject nog verder te verduurzamen, organiseren de deelnemers ter afronding van hun SKE-traject een kennisdeling waarin zij hun (deel)producten of diensten, gekoppeld aan de kwaliteitseisen van de SKE, aan stakeholders binnen de organisatie delen. 

Certificering SKE

De training kan worden gecombineerd met een certificeringstraject SKE. Ook hier gaan we graag met je in gesprek over de meest passende wijze voor jouw onderwijsinstelling/opleidingen.