SKE

SKE (Senior Kwalificatie Examinering)

Doelgroep

 

(aspirant) leden examencommissie en toetscommissie, examinatoren, kwaliteitszorgmedewerkers, begeleidende seniordocenten, onderwijskundigen, beleidsmedewerkers, opleidingscoördinatoren

Doel

De deelnemer heeft zicht op de kwaliteit van toetsing binnen de eigen onderwijsinstelling en levert een actieve bijdrage aan het verhogen van die kwaliteit.  Aan de hand van het toetsweb wordt thematisch de verschillende lagen doorlopen waarbij de deelnemers met elkaar in discussie gaan over de kwaliteit van een entiteit (toets, toetsprogramma, toetsbeleid, toetsorganisatie en toetsbekwaamheid), en welke wijze deze kan worden verhoogd. De deelnemer gaat altijd aan de slag met het ontwikkelen van een product passend bij de taak die de deelnemer heeft binnen de onderwijsinstelling (en de SKE leeruitkomst(en)).

Vormgeving traject SKE

 

De training is gebaseerd op de leeruitkomsten SKE die de expertgroep BKE/SKE in opdracht van de Vereniging Hogescholen heeft opgesteld.  Afhankelijk van jouw vraag wordt de training op maat ontwikkeld, afhankelijk van de doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je het accent op een specifiek onderdeel van het toetsweb wilt leggen. We sluiten altijd aan bij het toetsbeleid van de instelling en opleiding en doorlopen het gehele toetsweb.

In overleg wordt deze training aangevuld met verdiepende trainingen op specifieke onderdelen (kalibreren begeleiden,  toetsprogramma herijken/ontwikkelen, formatief toetsen/evalueren,  etc.).

Certificering SKE

De training kan worden gecombineerd met een certificeringstraject SKE. Ook hier gaan we graag met je in gesprek over de meest passende wijze voor jouw onderwijsinstelling/opleidingen.