BKE-Direct Compleet

BKE-Direct (training en certificering geïntegreerd)

In de visie van Bureau Lente kan training en certificering alleen maar tot een duurzaam resultaat leiden als de deelnemers ook daadwerkelijk aan de slag gaan met het vergroten van hun vaardigheid. Om te voldoen aan de kwaliteitseisen ten aanzien van de toetsbekwaamheid BKE moeten de deelnemers in staat zijn om de toetscyclus te doorlopen en deze te interpreteren als een continu proces (PDCA).

Om de verworven toetsbekwaamheid duurzaam te borgen, zowel bij de individuele deelnemers als ook bij de opleidingen, biedt Bureau Lente een zeer efficiënte en breed gewaardeerde BKE aan, namelijk de BKE-Direct. 

Bij BKE-Direct werken we in leerteams. Hierbij werken de docenten aan hun eigen toetsen en worden al gedurende deze werkzaamheden beoordeeld en gecertificeerd. Zo worden de docenten aantoonbaar BKE-toetsbekwaam op de BKE-kwaliteitseisen terwijl ze tegelijkertijd een toets ontwikkelen die inzetbaar is in hun eigen professionele praktijk.

Bij BKE-Direct werken de deelnemers in elke bijeenkomst aan hun eigen toets; een toets die ze daadwerkelijk gaan inzetten.

Bij de start van de BKE-Direct training is het belangrijk dat alle deelnemers begrijpen wat er van hen verwacht wordt en wat de opbrengst is voor henzelf en voor de opleiding. Daarom starten we met een digitale kick-off waarin alle docenten tegelijkertijd deelnemen zodat er een gezamenlijk begrip van de opzet van het traject ontstaat.

Training en certificering geïntegreerd

De deelnemers werken vervolgens gedurende 4 dagen aan een toets in zogenaamde leerteams. Een leerteam bestaat uit door de docenten zelf geformeerde groepjes collega’s.

Er wordt dus niet individueel, maar sámen gewerkt aan toetskwaliteit, hetgeen de toetsprofessionaliteit binnen een organisatie verhoogt.

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten/dagen waarin de deelnemers werken aan hun toets en de toetscyclus doorlopen. Tijdens deze vier dagen begeleidt de trainer van Bureau Lente de leerteams, beantwoordt vragen, voert discussie, traint plenair onderdelen van de toetscyclus en bewaakt de voortgang van de leerteams/deelnemers. Daarnaast beoordeelt de trainer de deelnemers op de kwaliteitseisen BKE. Tijdens de bijeenkomsten is de trainer dus niet alleen aan het trainen, maar ook aan het beoordelen.

Om de opgedane kennis uit de training nog steviger te verduurzamen, wordt BKE-Direct afgesloten met een kennisdeling waarin de docenten thema’s rondom de toetscyclus en hun eigen toets met elkaar en met andere belanghebbenden delen.

Certificering BKE

Hierbij hanteren we wel de uitdrukkelijke voorwaarde dat de docent actief deelneemt aan alle onderdelen: de kick-off, de trainingsbijeenkomsten en de kennisdeling.

De docent laat door actieve deelname tijdens de training inzicht zien in alle fases van de toetscyclus, door het opleveren van een toetsmatrijs, een complete toets en een beoordelingsformulier, door het uitvoeren van een analyse en een evaluatie en door inzicht te tonen in het proces van afname van de eigen toets.

Na het doorlopen van BKE-Direct heeft de deelnemer de hele toetscyclus doorlopen en een complete toets verbeterd/geconstrueerd.

Daarnaast heeft de deelnemer:

  • vaardigheden in het ontwerpen en construeren van een toets verder ontwikkeld;
  • vaardigheden in het analyseren en evalueren van een toets verder ontwikkeld;
  • inzicht in de plaats van de toets in het toetsprogramma;
  • inzicht in het toetsbeleid van de opleiding.

BKE-Direct is hiermee een zeer efficiënte en directe vorm van BKE-training.

Alternatieve BKE-trajecten 

Naast bovenstaande BKE-Direct, verzorgt Bureau Lente ook andersoortige BKE-trajecten, zoals een portfoliotraject of een gepersonaliseerd BKE-traject voor een klein groepje ervaren docenten die toch nog de BKE moet behalen.