Curriculumontwikkeling

Bij Bureau Lente ondersteunen we met veel enthousiasme en gedrevenheid verschillende hogeschoolopleidingen bij het ontwikkelen van hun (nieuwe) curriculum. Het curriculum is het hart van elke opleiding, de blauwdruk die de onderwijservaring van studenten vormgeeft en hen voorbereidt op hun toekomstige carrière. Een goed curriculum is daarom essentieel. Het zorgt ervoor dat studenten de benodigde kennis, vaardigheden en competenties verwerken om succesvol te zijn in hun professionele leven. 

Curriculumontwikkeling is maatwerk 

Voor elke opleiding geldt dat de ontwikkeling of aanpassing van een curriculum maatwerk is. Hierbij kan de inzet van Bureau Lente variëren van het initiëren en uitzetten van de hoofdlijnen tot een volledige procesbegeleiding. We kunnen ook op verschillende momenten instappen bij het ontwikkelen van een nieuw curriculum. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen met de opleiding eerst het bestaande curriculum grondig analyseren, hiaten identificeren en kijken naar de behoeften van de studenten en het werkveld. Op basis van die input kan de fundering gelegd worden voor een nieuw curriculum. Hierbij kijken we niet alleen naar wat beter kan, maar ook naar welke krachtige onderdelen van het huidige curriculum we kunnen behouden. Vanaf dat punt kunnen we het proces van de curriculumvernieuwing stap voor stap begeleiden. Maar we kunnen ook juist op hele specifieke onderdelen ondersteunen, bijvoorbeeld door te analyseren of het nieuwe curriculum aansluit bij de visie van de opleiding – bijvoorbeeld de visie om feedback veel effectiever in te richten of grotere eenheden van onderwijs aan te bieden – en daarop de docenten weer (verder) te professionaliseren. 

Welke aanpak en begeleiding het beste past, is mede afhankelijk van de ervaring van een team met het ontwikkelen van het curriculum. Een team met veel expertise kan per fase van curriculumvernieuwing bijvoorbeeld goed uit de voeten met een kick-off vanuit Bureau Lente om daarna zelf weer een aantal stappen te zetten, tot de volgende fase. Bij een minder ervaren team is een meer intensieve procesbegeleiding juist weer meer wenselijk en passend. 

Gepersonaliseerde aanpak 

Bureau Lente werkt altijd vanuit een gepersonaliseerde aanpak. We werken nauw samen met de opleiding om de betreffende visie, doelen en waarden te begrijpen en toe te passen in het nieuwe curriculum. Of dit nou in een intensief begeleid traject gaat, of om onze inzet op hele specifieke onderdelen en professionaliseringswensen. Op basis daarvan begeleiden we curriculumteams bij het ontwerpen of doorontwikkelen van een curriculum dat perfect aansluit op de opleidingsdoelen en -wensen.