BKE Direct Modulair

We zien steeds vaker dat er naast de complete BKE, ook behoefte is aan het verdiepen, verbreden of opfrissen van kennis op specifieke onderdelen. Daarom hebben we belangrijke onderwerpen uit onze BKE-training nu ook modulair vormgegeven. Deze modules kunnen zowel dienen als onderdelen voor een volledige BKE, als in elkaar grijpende puzzelstukjes, maar kunnen ook op zichzelf staat en dan verdiepend, opfrissend of verbredend werken, om daarmee de professionaliteit van docenten(teams) nog verder te verhogen en te verduurzamen.  

Denk hierbij aan modules als: 

  • Van formatief evalueren naar summatief toetsen  
  • Het ontwikkelen van (single point) rubrics 
  • Formuleren van leeruitkomsten 
  • Beoordelen van toetsing (product, observatie en/of assessmentgesprekken) 

Gewenste modules worden op maat gemaakt, passend bij de professionaliseringsvraag van de opleiding en deelnemers. Wanneer wenselijk kunnen de modules ook afgesloten worden met een certificering en daarmee bijvoorbeeld dienen als bewijslast voor een puzzelstukje van een groter traject.