Examencommissie Modulair

We zien steeds vaker dat er naast de complete Leergang Examencommissie, ook behoefte is aan het verdiepen, verbreden of opfrissen van kennis op specifieke onderdelen. Veel examencommissies hebben de ambitie om een excellente examencommissie te zijn. Ze streven naar een examencommissie die consistent en transparant haar werk doet en het gehele proces van examinering fair en op hoog niveau vervult.  

Daarom hebben we belangrijke onderwerpen uit onze Leergang Examencommissie nu ook modulair vormgegeven. Deze modules kunnen zowel dienen als onderdelen voor een volledige Leergang, als in elkaar grijpende puzzelstukjes, maar kunnen ook op zichzelf staat en dan verdiepend, opfrissend of verbredend werken, om daarmee de professionaliteit van de examencommissie(leden) nog verder te verhogen en te verduurzamen.  

Denk hierbij aan modules als: 

  • Opzetten van een goede samenwerking tussen examencommissie en MT/opleiding. 
  • Het schrijven van een jaarverslag. 
  • Voorbereiden op de komst van de NVAO. 
  • Analyseren en evalueren van toetskwaliteit. 
  • Formuleren van kwaliteitsdoelen. 

Gewenste modules worden op maat gemaakt, passend bij de professionaliseringsvraag van de opleiding en deelnemers. Wanneer wenselijk kunnen de modules ook afgesloten worden met een certificering en daarmee bijvoorbeeld dienen als bewijslast voor een puzzelstukje van een groter traject.  

Daarnaast kan de examencommissie ook verstevigd worden door ons te richten op samenwerking en teambuilding of door te functioneren als ‘critical friend’