Trainingen MBO


Laat talenten bloeien!

Bureau Lente traint, begeleidt en coacht professionals in het mbo op het gebied van onderwijs en toetsing. Van toetsconstructie tot onderwijsontwikkeling, van voorzitters en leden examencommissie tot curriculumontwikkelaars, van beginners tot gevorderden; we hebben altijd een passend traject. We bieden grotere en kleinere trajecten aan om de professionaliteit verder te verdiepen, verbreden of op te frissen op specifieke onderwerpen binnen onderwijs en toetsing. Onze trainingen en begeleidingstrajecten zijn altijd maatwerk en sluiten aan op de specifieke behoefte van elke opleiding en professionaliseringsvraag.