Assessoren

CGI-TRAINING VOOR ASSESSOREN

Doelgroep

Aspirant-, beginnende en gevorderde assessoren, werkzaam bij een opleiding of als praktijkbegeleider.

Doel

Je leert tijdens de training in het zo betrouwbaar, valide en transparant mogelijk beoordelen en voeren van een Criterium Gericht Interview (CGI). De training is erop gericht om een optimaal leereffect te behalen voor alle deelnemers. Dit betekent dat er veel wordt geoefend met elkaar in het voeren van het CGI en het beoordelen tijdens een CGI. Er is afwisseling tussen theorie, casuïstiek, discussie en oefenen van gespreksvaardigheden.

Mogelijke onderdelen van de training

  • Het doel en de functie van het CGI.
  • Kalibreren van de beoordelingscriteria en bijdragen aan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de opleiding.
  • Toepassen van beoordelingssystematieken (bv. WACKER, starr).
  • Afstemmen van de beoordeling van het CGI met medebeoordelaars.
  • De afname en beoordeling van het CGI zo betrouwbaar mogelijk uitvoeren, rekening houdend met beoordelaarsvalkuilen.
  • Inzetten van de juiste gesprekstechnieken.
  • Stellen van adequate en valide vragen in het CGI.
  • Onderbouwen van de beoordeling en het geven van effectieve feedback.

Overige informatie

Het is mogelijk je ook als CGI-beoordelaar te certificeren. Een certificeringstraject wordt per opleiding passend en op maat ingericht.