Training voor Assessoren

Doelgroep 

Aspirant, beginnende en gevorderde assessoren, werkzaam bij een opleiding of in het werkveld. 

Doel 

Deelnemers leren tijdens de training in het zo betrouwbaar, valide en transparant mogelijk beoordelen.  

Inhoud training 

De training is erop gericht om een optimaal leereffect te behalen voor alle deelnemers. Dit doen we door met de producten van de eigen opleiding aan de slag te gaan, te oefenen en casuïstiek te bespreken. De training kan zich richten op één vorm van beoordelen (bijvoorbeeld het voeren van een Criterium Gericht Interview) of op meerdere vormen van beoordelen (bijvoorbeeld het beoordelen van portfolio’s en beoordelen d.m.v. observaties).  

Mogelijke onderdelen van de training 

  • Toepassen van verschillende beoordelingstechnieken (bijvoorbeeld WACKER). 
  • Afstemmen en kalibreren met medebeoordelaars. 
  • Voeren van CGI-gesprekken door het stellen van valide vragen en de inzet van de juiste gesprekstechnieken. 
  • Onderbouwen van de beoordeling en het geven van effectieve feedback. 

Certificering 

Het is mogelijk deze training af te sluiten met een certificering. Deelnemers doen dit zoveel mogelijk on-the-job en laten in hun eigen praktijk zien dat ze de beoordeling goed voorbereiden en de toetsin betrouwbaar, valide en transparant afnemen (bijvoorbeeld door opname van een CGI-gesprek met een student).