Assessoren

Doelgroep
(aspirant) assessoren werkzaam in het hoger onderwijs.

Doel
Je leert assessments en criterium gerichte interviews (CGI) correct af te nemen en studenten zo betrouwbaar en objectief mogelijk te beoordelen. Door praktische opdrachten af te wisselen met theoretische inzichten, krijg je tools in handen voor het beoordelen van de afname-setting, hanteren van beoordelingscriteria volgens bepaalde beoordelingssystematieken, leer je beter samenwerken en krijg je inzicht in je eigen beoordelaarsvalkuilen.

Mogelijke onderdelen van de training

  • De functie en het doel van het criterium CGI/assessment/eindgesprek.
  • Betrouwbaar, valide en transparant beoordelen van het CGI/assessment/eindgesprek.
  • Het interpreteren van beoordelingscriteria en het verhogen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.
  • Gesprekstechnieken.
  • Objectief verantwoorden van de beoordeling.

Certificering
De training kan worden gecombineerd met een certificeringstraject assessor. Ook hier gaan we graag met je in gesprek over de meest passende wijze voor jouw onderwijsinstelling/opleidingen.