BDB-Compleet

BDB (Basis Didactische Bekwaamheid)

Doelgroep
Beginnende docenten werkzaam in het hoger onderwijs

Training Basis Didactische Bekwaamheid
De training heeft een interactief karakter waarbij diverse werkvormen worden afgewisseld en er zowel plenair als in kleine groepjes wordt getraind. Tijdens de training zorgen we voor een goede afwisseling tussen theorie, casuïstiek, discussie en oefenen. De bijeenkomsten zijn verweven met zelfstudie en bieden essentiële input om zelfstandig aan de opdrachten verder te kunnen werken. Zelfstandig het geleerde in de eigen praktijk uitproberen is essentieel bij deze training.

Tijdens de training wordt gewerkt aan de verschillende docentcompetenties zoals doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs en toetsen. Daarnaast werken we aan de competentie professioneel docentschap waarbij de docent planmatig leert werken aan zijn eigen professionele ontwikkeling. Dit betreft zowel het inhoudelijke niveau van het vak als de onderwijsvaardigheden. Hierbij wordt ook de feedback betrokken die de docent ontvangen heeft van bijvoorbeeld collega’s (intercollegiale toetsing), studenten en/of leidinggevende.

Na afloop van de BDB:

  • kunnen deelnemers de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk brengen;
  • is het docerend vermogen van de deelnemers versterkt;
  • zijn de didactische vaardigheden van de deelnemer verder ontwikkeld;
  • is de persoonlijke visie van de deelnemer op onderwijs meer gevormd;
  • is de toetsbekwaamheid (BKE) van de deelnemer vergroot.

Certificering

Met behulp van diverse bewijslasten, verzameld in een portfolio tonen deelnemers hun bekwaamheid aan.