Effectieve feedback – Feedback Master

Het geven van feedback is een veelbesproken onderwerp in het hoger onderwijs. Want wil je dat studenten ook iets leren van toetsen, dan is goede feedback belangrijk. Het geven en verwerken van zulke leerbevorderende feedback is echter nog niet zo eenvoudig.

Studenten vinden dat het onvoldoende aan bod komt of dat het niet het soort feedback is waar ze behoefte aan hebben. Tegelijkertijd hebben docenten het gevoel dat ze veel moeite en tijd steken in het geven van feedback, terwijl studenten er vervolgens nauwelijks iets mee doen.

Om hier verandering in te brengen, is het van belang anders naar feedback te kijken. Het doel van feedback is om het leren van studenten constant te stimuleren. Feedback is meer dan opmerkingen maken over het werk dat studenten gedaan hebben, in de hoop dat de student met deze opmerkingen aan de slag gaat. Kortom, feedback is geen product, maar een proces.

Feedback Master

Een Studentgerichte Benadering
Voor ervaren en beginnende docenten die echt resultaat willen behalen met het geven van feedback heeft Bureau Lente nu de training Effectieve Feedback ontwikkeld, afgesloten met een certificering tot Feedback Master.

In deze training herkaderen we feedback. Van feedback als product naar feedback als proces, waarbij studenten actief betrokken zijn bij het zoeken, verwerken en gebruiken van feedback.

Studenten leren niet door ze enkel feedback te geven, zelfs niet als je het herhaaldelijk op de meest vriendelijk mogelijke manier meedeelt. Het geven én ontvangen van feedback is meer dan een product in de vorm van ingevulde formulieren. Feedback is een proces.

Tijdens de training onderzoeken we hoe we het gebruik en de verwerking van feedback het beste faciliteren. Deze training biedt praktische handvatten over het geven van effectieve feedback en hoe de grootste impact op het leren van studenten kan worden bereikt.

Aandachtspunten hierbij zijn onder meer: het ontwikkelen van feedbackgeletterdheid van docenten én studenten, stimuleren van betrokkenheid van studenten bij het eigen leerproces, de dialoog in het feedbackproces, het implementeren van ‘peer feedback’ en het inrichten van het feedbackproces voor meerdere studenten/groepen.

Doelgroep
Ervaren en beginnende docenten die feedback als proces willen integreren in onderwijs en toetsing.

Doel
In deze training herkaderen we feedback. Van feedback als product naar feedback als proces, waarbij studenten actief betrokken zijn bij het zoeken, verwerken en gebruiken van feedback.

Deze training, zoals alle trainingen van Bureau Lente, is maatwerk en wordt vooraf geheel afgestemd op uw wensen en het niveau van de deelnemers. Bij het succesvol afronden van de training en bij bewezen feedbackgeletterdheid verlenen wij het certificaat Feedback Master.

Onderdelen van de training

 • Ontwikkelen van feedbackgeletterdheid van docenten en studenten.
 • Stimuleren van betrokkenheid van studenten in het eigen leerproces.
 • Beoordelingsinstrumenten inzetten voor het geven van effectieve feedback.
 • De dialoog in het feedbackproces.
 • Implementeren van ‘peer feedback’.
 • Ontwerpen van het feedbackproces voor meerdere studenten/groepen.

Feedback Masters zijn ‘feedbackgeletterd’ en kunnen:

 1. Feedback inzetten als een proces, waarbij studenten actief betrokken zijn bij het zoeken, verwerken en gebruiken van feedback
 2. Studenten feedbackgeletterd maken en leren verbinding te leggen tussen feedback, hun eigen werk en toekomstig leren
 3. Feedbackprocessen meenemen bij het ontwerpen van toetsing/assessments
 4. Effectieve peer-feedback en peer-monitoring processen inzetten
 5. De relationele dimensie van feedback bespreekbaar maken
 6. Feedback zo inzetten dat het leerstrategieën en prestaties van studenten verbetert.