Effectieve feedback (Formatief Handelen)

Het onderwerp ‘feedback’ is een veelbesproken onderwerp in het hoger onderwijs. Waar feedback voorheen vooral werd gezien als een product, wordt feedback nu veel meer gezien als een proces, waarbij het streven is om het leren van de student te transformeren. Feedback is veel meer dan opmerkingen maken over het werk dat studenten gemaakt hebben, in de hoop dat de student met deze opmerkingen aan de slag gaat. En dat aan de slag gaan, dat gebeurt ook niet altijd even succesvol. Docenten hebben daarom het gevoel dat ze veel tijd en moeite steken in het geven van feedback, terwijl studenten er nauwelijks iets mee doen. Kortom, feedback is geen product, maar een proces. Daarom is het van belang om effectieve feedbackprocessen in te richten die deze transmissie van het leren van studenten stimuleren.  

Doelgroep 

Ervaren en beginnende docenten die feedback als proces willen integreren in hun onderwijs en toetsing.  

Doel 

In deze training herkaderen we feedback van feedback als product naar feedback als proces, waarbij studenten actief betrokken zijn bij het zoeken, verwerken en gebruiken van feedback.  

Inhoud training 

Deze training biedt praktische handvatten voor het inrichten van effectieve feedbackprocessen en hoe met feedback de grootste impact op het leren van studenten kan worden bereikt.  

In de training maken de deelnemers een feedbackontwerp met daarin onder andere de volgende onderwerpen: 

  • Ontwikkelen van feedbackgeletterdheid van docenten en studenten. 
  • Stimuleren van betrokkenheid van studenten in het eigen leerproces. 
  • Beoordelings/evaluatie-instrumenten inzetten voor het geven van effectieve feedback. 
  • De feedbackdialoog. 
  • Implementeren van effectieve peerfeedback. 

Deze training is maatwerk en de inhoud wordt vooraf afgestemd op de wensen en het niveau van de opleiding en de deelnemers.  

Certificering – de Feedback Master 

Het is mogelijk deze training af te sluiten met een certificering. Deelnemers werken hun feedbackontwerp na de training verder uit en laten (bijvoorbeeld d.m.v. een opname) zien dat zij in staat zijn feedback als proces (en niet enkel als product) in te zetten.