Leergang Examencommissie Compleet

Doelgroep

voorzitter, secretaris en leden van de examencommissie

Doel

Als lid van de examencommissie ben je medeverantwoordelijk voor een deugdelijke toetsing waarbij de student uiteindelijk de hogeschool verlaat met een diploma dat waarde heeft en terecht is afgegeven. Maar wat is je rol in de verschillende processen m.b.t. toetsen? Welke wettelijke taken en verantwoordelijkheden heeft de examencommissie en wat is de relatie met de taken en verantwoordelijkheden van andere betrokkenen als toetscommissie, examinatoren, opleidingsmanagement en docenten? Hoe voer je je uitvoerende taken uit? En hoe de kwaliteitsborgende taken? Hoe houd je zicht op de toetskwaliteit? Hoe maak je een jaarverslag? Waar is toetsing een teamverantwoordelijkheid (zorgen) en waar de verantwoordelijkheid van de examencommissie (borgen)?

Tijdens de Leergang Examencommissie formuleren de deelnemers zelf antwoorden op deze en andere vragen. Daarnaast krijg je tools in handen om je eigen functioneren te versterken. Na de training heb je (nog meer) grip op de uitvoerende en kwaliteitsborgende taken van jouw examencommissie.

Mogelijke onderdelen van de training

  • De examenorganisatie van jouw school en rollen hierin.
  • De kaders van jouw school en de relatie met de examencommissie.
  • De wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie.
  • De kwaliteitsborgende taken van de examencommissie.
  • De uitvoerende taken van de examencommissie.
  • Zorgen voor een evenwichtige taakverdeling binnen je examencommissie.

Overige informatie

Certificaat: bewijs van deelname