Voorbereiding op accreditatie

De onderwijskwaliteit van hogescholen en hun opleidingen wordt regelmatig beoordeeld door de NVAO. Dit gebeurt door een panel van deskundigen die door de NVAO zijn benoemd. Bureau Lente is op meerdere manieren inzetbaar om een opleiding voor te bereiden op de komst van de NVAO. Dit kan bijvoorbeeld door: 

  • Inzet als lid van een proefpanel, in de rol van toetsexpert.  
    In deze rol bevragen wij de betrokkenen bij de opleiding kritisch met betrekking tot toetskwaliteit. Daarbij nemen wij de rol van critical friend en voeren we met de betrokkenen inhoudelijke en feedbackgerichte gesprekken over de toetskwaliteit van de opleiding. 
  • Screenen van rapporten en zelfevaluaties. 
  • Coachen van de voorzitter van de examencommissie ter voorbereiding op het panelgesprek. 

Twee van onze collega’s zijn geaccrediteerde secretarissen van de NVAO voor het hoger onderwijs en zijn daarmee heel goed inzetbaar om opleidingen te ondersteunen bij het behalen of behouden van een accreditatie.