BDB-Modulair

We zien steeds vaker dat er naast de complete BDB, ook behoefte is aan het verdiepen, verbreden of opfrissen van kennis op specifieke onderdelen. Daarom hebben we belangrijke onderwerpen uit onze BDB-training nu ook modulair vormgegeven. Deze modules kunnen zowel dienen als onderdelen voor een volledige BDB, als in elkaar grijpende puzzelstukjes, maar kunnen ook op zichzelf staat en dan verdiepend, opfrissend of verbredend werken, om daarmee de professionaliteit van docenten(teams) nog verder te verhogen en te verduurzamen.  

Denk hierbij aan modules als: 

  • Ontwikkelen van constructive alignment binnen een module.  
  • Motiveren van studenten – evaluatie van de huidige en ontwikkeling van de gewenste situatie. 
  • Ontwikkelen en uitvoeren van een mis van activerende didactische werkvormen.  

Gewenste modules worden op maat gemaakt, passend bij de professionaliseringsvraag van de opleiding en deelnemers. Wanneer wenselijk kunnen de modules ook afgesloten worden met een certificering en daarmee bijvoorbeeld dienen als bewijslast voor een puzzelstukje van een groter traject.