Ontwikkelen en implementeren onderwijsvisie

Bureau Lente heeft ruime ervaring met projectmatige professionaliseringstrajecten en het ondersteunen van (toetsbeleids)teams op het gebied van onderwijs en toetsing. Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe onderwijsvisie is veel meer dan het op een A4’tje zetten van een abstracte onderwijsvisie; het is een proces van verschillende stappen met als uitkomst een breed gedragen en geïmplementeerde visie.  

Opzet Project Onderwijsvisie 

Begeleiding van het Project Onderwijsvisie bestaat uit de volgende stappen: 

  • Het verhelderen van het belang van een onderwijsvisie. 
  • Het bepalen van de eigen kleur van de opleiding, binnen de kaders van de hogeschool. 
  • Scherp zicht op de onderwijsvisie van de hogeschool. 
  • Formuleren van de hoofdpunten van de nieuwe onderwijsvisie en het schrijven van een conceptversie. 
  • Het betrekken van belanghebbende actoren bij en tijdens het ontwikkelen van de onderwijsvisie en daarmee de draagkracht voor de onderwijsvisie vergroten. 
  • Het ontwikkelen van de definitieve onderwijsvisie. 
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van een implementatie- en professionaliseringsplan, aansluitend op de nieuwe onderwijsvisie. 

Bureau Lente kan als project/procesbegeleider voor alle bovenstaande stappen worden ingezet. Ook is het mogelijk ons in te huren voor een of meerdere van bovenstaande stappen.