De Toetscommissie

Ongeacht of de toetscommissie onder de examencommissie (borgen) of de opleiding (zorgen) valt, is Bureau Lente inzetbaar ter ondersteuning van de toetscommissie. Dit kan als voorwaardig lid zijn of zelfs als voorzitter, maar ook als expert die op gezette tijden de toetscommissie op verschillende thema’s en onderwerpen ondersteunt. 

Als onderdeel van de toetscommissie kunnen we bijvoorbeeld onder andere ondersteunen in: 

  • Het zorgen voor de toetskwaliteit. 
  • Het borgen van de toetskwaliteit.  
  • Screenen van toetsen. 
  • Ondersteunen van de curriculumcommissie (bijvoorbeeld wanneer een nieuw curriculum ontwikkeld wordt). 
  • Ondersteunen van docenten in de ontwikkeling van hun toetsen.