Assessoren – basistraining

Doelgroep

Aspirant en beginnende assessoren, werkzaam bij een opleiding of in de praktijk van de opleiding. 

Doel

Je leert correct examens af te nemen en kandidaten zo betrouwbaar en objectief mogelijk te beoordelen. Door praktische opdrachten af te wisselen met theoretische inzichten, krijg je tools in handen voor het beoordelen van de afnamesetting, hanteren van beoordelingsprotocollen/criteria volgens bepaalde beoordelingssystematieken, samenwerken en heb je inzicht in je eigen beoordelaarsvalkuilen. 

Mogelijke onderdelen van de training

  • De taken en verantwoordelijkheden van de assessor. 
  • Betrouwbaar beoordelen met eigen exameninstrumenten. 
  • Toepassen van beoordelingssystematieken (o.a. voeren van een eindgesprek, WACKER, STARR). 
  • Samenwerken bij het beoordelen van kandidaten. 
  • De examenorganisatie van jouw opleiding en de rollen hierin. 
  • De kaders van jouw opleiding en de relatie tot afnemen en beoordelen van examens.  
  • De wettelijke kaders in relatie tot afnemen en beoordelen van examens.  

Certificering

Er zijn twee mogelijke manieren om gecertificeerd te worden als assessor: 

  • Certificaat-Bewijs van deelname: wanneer je alle bijeenkomsten aanwezig bent geweest, ontvang je een bewijs van deelname. 
  • Certificaat: wanneer je aantoonbaar laat zien dat je valide, betrouwbaar en transparant beoordeelt.