Assessor 

Doelgroep

aspirant-, beginnende en gevorderde assessoren, werkzaam bij een opleiding of in de praktijk van de opleiding

Doel

Je leert correct examens af te nemen en kandidaten zo betrouwbaar en objectief mogelijk te beoordelen. Door praktische opdrachten af te wisselen met theoretische inzichten, krijg je tools in handen voor het beoordelen van de afnamesetting, hanteren van beoordelingsprotocollen/criteria volgens bepaalde beoordelingssystematieken, samenwerken en heb je inzicht in jouw eigen beoordelaarsvalkuilen.

Mogelijke onderdelen van de training

  • De examenorganisatie van jouw school en rollen hierin.
  • De kaders van jouw school en de relatie tot afnemen en beoordelen van examens.
  • De wettelijke kaders in relatie tot afnemen en beoordelen van examens.
  • De taken en verantwoordelijkheden van de assessor.
  • Betrouwbaar beoordelen met het eigen exameninstrument.
  • Beoordelingssystematieken toepassen (o.a. eindgesprek, wacker, star (keuze afhankelijk van jouw rol).
  • Samenwerken bij het beoordelen van kandidaten.
  • In overleg wordt deze training aangevuld met verdiepingingstraining op specifieke onderdelen (bijvoorbeeld instructie geven, afname-setting controleren, vergroten interbeoordelaarsbetrouwbaarheid).

Overige informatie

  • Certificaat: bewijs van deelname