Examencommissie – verbreden, verdiepen of opfrissen

Doelgroep 

Voorzitters, secretarissen en leden van de examencommissie met de ambitie om een excellente examencommissie te worden 

Doel 

De afgelopen jaren is onze Leergang Examencommissie uitgegroeid tot een van onze meest geliefde trainingen in het mbo. Steeds vaker zien we echter dat er naast de complete Leergang, behoefte is aan het verdiepen, verbreden of opfrissen van kennis op specifieke onderdelen.  

Veel examencommissies hebben de ambitie om een excellente examencommissie te zijn. Ze streven naar een examencommissie die consistent en transparant haar werk doet en het gehele proces van examinering fair en op hoog niveau vervult. Daarom hebben we belangrijke onderwerpen uit onze Leergang Examencommissie nu ook als losse trainingen beschikbaar. Deze trainingen kunnen op zichzelf staan en dan verdiepend of verbredend werken, om daarmee de toetsprofessionaliteit van examencommissies verder te verhogen en te verduurzamen.  

Voor de excellente examencommissie bieden we trainingen aan als:   

  • Anders verantwoorden en de examencommissie 
  • Grip krijgen op de taken en verantwoordelijkheden als gehele examencommissie 
  • Ontwikkelen kwaliteitsborgingsplan 
  • Verhogen kwaliteit uitvoeren jaarplanning 
  • Formuleren kwaliteitsdoelen 
  • Schrijven jaarverslag 

Naast trainingen kan Bureau Lente ook voorzien in intervisie van de examencommissie, gebruikmakend van de eigen casuïstiek. Daarnaast kunnen we de examencommissie verder versterken door ons te richten op samenwerking en teambuilding of door te functioneren als critical friend. Ook kan gedacht worden aan hulp bij het maken van een jaarverslag of het opzetten van een soepele samenwerking tussen examencommissie en de opleiding/MT. Of Bureau Lente inhuren als (extern) lid van de examencommissie.