Medewerkers Examenbureau

Doelgroep

medewerkers van examenbureaus

Doel

Je leert wat je rol is en je taken zijn als medewerker van het examenbureau en hoe je deze zo efficiënt mogelijk uitvoert. Het proces van examinering nemen we door zodat je goed inzicht hebt in wie, wat, wanneer uitvoert. Aan de hand van (ingebrachte) casussen en dilemma’s kijken we waar je tegenaan loopt en hoe we dit kunnen aanpakken zodat de examinering op rolletjes loopt.

Mogelijke onderdelen van de training

  • De examenorganisatie van jouw school en rollen hierin.
  • De kaders van jouw school en de relatie tot examinering in de beroepspraktijk.
  • De wettelijke kaders in relatie tot examinering in de beroepspraktijjk.
  • De voorbereiden van examinering en jouw rol hierin.
  • In overleg wordt deze training aangevuld met Masterclasses, verdieping van de training op specifieke onderdelen (bijvoorbeeld organiseren bijeenkomsten voor praktijk-assessoren).

Overige informatie

  • Certificaat: bewijs van deelname