Assessoren – instrueren van praktijkassessoren 

Doelgroep 

BPV-begeleiders, stagebegeleiders 

Doel 

Je leert in deze training hoe je de praktijkassessor van een (stage)bedrijf goed instrueert, zodat deze de studenten zo valide, betrouwbaar en transparant mogelijk beoordelen tijdens de afname van het examen. Hiervoor is het belangrijk dat je weet hoe het proces van examinering verloopt, hoe de exameninstrumenten eruitzien en ingezet worden en wat van belang is tijdens de BPV tijdens en in voorbereiding op de examinering.  

Mogelijke onderdelen van de training 

  • De voorbereiding op examinering in het bedrijf.  
  • Gesprekstechnieken: het goed instrueren van de praktijkassessor. 
  • De examenorganisatie van de opleiding en de verschillende rollen hierin. 
  • De kaders van de opleiding en de relatie tot examinering in de beroepspraktijk.  
  • De wettelijke kaders in relatie tot examinering in de beroepspraktijk.  

Certificering 

Bewijs van deelname: wanneer je alle bijeenkomsten aanwezig bent geweest, ontvang je een bewijs van deelname.