Training Vaststellers

Doelgroep

Aspirant, beginnende en gevorderde vaststellers in examen- en vaststelcommissies. 

Vaststellen van een examen

 • Vragen als: Wanneer voldoet een examen toetstechnisch en inhoudelijk? Past het examen wel bij onze eigen kaders? Wat betekenen de toetstechnische begrippen op onze vaststellijst? Hoe moet je die interpreteren in relatie tot een examen?
 • In deze trainingen gaan vaststellers aan de slag met het vaststellen van een of meerdere examens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen vaststellijst. Door ook met elkaar in gesprek te gaan, krijgen ze inzicht in de interpretatie van de gehanteerde criteria door anderen. De vaststellers hebben tools in handen om examens toetstechnisch en inhoudelijk te beoordelen en hun advies/oordeel te onderbouwen.

Doel

Je leert herkennen wat een goed examen is. Door praktische opdrachten af te wisselen met theoretische kaders, leer je waaraan een goed examen moet voldoen. We zullen niet alleen ingaan op toetstechnische aspecten maar ook de wettelijke vereisten. Daarnaast heb je tools in handen waarmee je aan de slag kunt in het vaststellen van examens en het onderbouwen van je advies aan de examencommissie.

Mogelijke onderdelen van de training

 • De taken en verantwoordelijkheden van de vaststeller.
 • Beoordelen van verschillende soorten exameninstrumenten
 • Vaststellingssystematieken toepassen
 • Hanteren en interpreteren (eigen) checklist bij het vaststellen
 • Samenwerken binnen een vaststelcommissie/examencommissie
 • Advisering over vaststelling naar de examencommissie
 • De examenorganisatie van jouw school en rollen hierin.
 • De kaders van jouw school en de relatie tot afnemen en vaststellen.
 • De wettelijke kaders in relatie tot vaststellen van examenplannen/ -instrumenten

Certificering

 • Bewijs van deelname

Verdiepen, verbreden en/of opfrissen 

Steeds vaker zien we dat bij de meer ervaren vaststellers ook behoefte is aan het verdiepen, verbreden of opfrissen van de kennis op specifieke onderdelen.  In overleg kunnen daarom aan de meer ervaren vaststellers verdiepende, verbredende en opfristrainingen ingezet worden. Deze trainingen verhogen en verduurzamen de toetsprofessionaliteit van de vaststellers.