Vaststeller

Doelgroep

aspirant-, beginnende en gevorderde vaststellers in examencommissies en vaststelcommissies.

Doel

Je leert herkennen wat een goed examen is. Door praktische opdrachten af te wisselen met theoretische kaders, leer je waaraan een goed examen moet voldoen. We zullen niet alleen ingaan op toetstechnische aspecten maar ook de wettelijke vereisten. Daarnaast heb je tools in handen waarmee je aan de slag kunt in het vaststellen van examens en het onderbouwen van je advies aan de examencommissie.

Mogelijke onderdelen van de training

 • De examenorganisatie van jouw school en rollen hierin.
 • De kaders van jouw school en de relatie tot afnemen en vaststellen.
 • De wettelijke kaders in relatie tot vaststellen van examenplannen/ -instrumenten
 • De taken en verantwoordelijkheden van de vaststeller.
 • Beoordelen van verschillende soorten exameninstrumenten
 • Vaststellingssystematieken toepassen
 • Hanteren en interpreteren (eigen) checklist bij het vaststellen
 • Samenwerken binnen een vaststelcommissie/examencommissie
 • Advisering over vaststelling naar de examencommissie
 • In overleg wordt deze training aangevuld met Masterclasses, verdieping van de training op specifieke onderdelen. (bijvoorbeeld als commissie aan de slag met verzoek tot vaststelling)

Overige informatie

 • Certificaat: bewijs van deelname