BKE-Open Inschrijving

BKE Training en Certificering middels Portfolio en CGI

In dit traject wordt training en certificering niet geïntegreerd zoals bij de BKE-Direct maar na elkaar aangeboden. Dit traject kan zowel incompany als via de open inschrijving van Bureau Lente worden gevolgd.

Training BKE

De training BKE bestaat uit 4 bijeenkomsten van 4 uur waarin de deelnemers getraind worden in het ontwikkelen van de eigen toets. In dit BKE-traject worden alle fases van de toetscyclus doorlopen.

Toetscyclus

Tijdens de bijeenkomsten vindt de transfer plaats tussen theorie en praktijk en zorgt de trainer ervoor dat er voldoende tijd en ruimte is om te discussiëren en te leren van en met elkaar. Naast training wordt een deel van de bijeenkomst besteed aan het werken aan de eigen toets. Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers verder aan hun toets en het uitwerken van de behandelde fase van de toetscyclus. De trainer bepaalt op basis van een kort voorgesprek met de opdrachtgever in welke fase van de toetscyclus wordt gestart.

Omdat het opbouwen van een portfolio zelfstudie buiten de training om vergt, wordt er tussentijds formatieve feedback gegeven op het portfolio. Deze feedback wordt schriftelijk gegeven na elke bijeenkomst.

Certificering BKE

Het certificeringtraject BKE sluit aan op de training BKE. De deelnemers ontwikkelen gedurende het trainingstraject en eventueel daarna een BKE-portfolio. Het portfolio wordt beoordeeld door de assessor van Bureau Lente volgens het beoordelingsformulier BKE. Tijdens het CGI bevraagt de assessor de deelnemer in een Criterium Gericht interview (CGI). Aan de hand van het portfolio en het CGI bepaalt de assessor of de deelnemer is geslaagd. Als de deelnemer is geslaagd, ontvangt deze een certificaat BKE.

Overige informatie

  • Doelgroep BKE: docenten
  • Studiebelasting deelnemer: 4 bijeenkomsten training (4 uur per bijeenkomst), tussentijds werken aan portfolio (geschat 12-16 uur), CGI (1 uur).  
  • Groepsgrootte: maximaal 6 deelnemers
  • Aantal deelnemers per CGI: 1 deelnemer
  • Certificaat BKE, als de deelnemer aan alle voorwaarden, genoemd onder Certificering BKE, heeft voldaan.