Constructeur

Doelgroep

aspirant-, beginnende en gevorderde constructeurs van toetsen en/of examens

Doel

Je leert herkennen wat een goed examen is. Door praktische opdrachten af te wisselen met theoretische kaders, leer je waaraan een goed examen moet voldoen.  We zullen niet alleen ingaan op toetstechnische aspecten maar ook de wettelijke vereisten. Daarnaast heb je tools in handen waarmee je aan de slag kunt in het verhogen van de kwaliteit van jouw examen.

Mogelijke onderdelen van de training

  • De examenorganisatie van jouw school en rollen hierin.
  • De kaders van jouw school en de relatie tot constructie van examens/toetsen.
  • De wettelijke kaders in relatie tot constructie van examens.
  • De taken en verantwoordelijkheden van de constructeur binnen jouw school.
  • Inzicht in de kwaliteit van een examen/toets ontwikkelen.
  • Doorlopen proces van constructie.
  • Screenen en feedback geven.
  • Samenwerken bij het ontwikkelen van examens en/of toetsen.
  • In overleg wordt deze training aangevuld met Verdiepingstrainingen op specifieke onderdelen (bijvoorbeeld zelf of in teamverband een valide/betrouwbaar examen/toetsen ontwikkelen).

Overige informatie

  • Certificaat: bewijs van deelname