Leergang Examencommissie MBO

Doelgroep

Voorzitter, secretaris en leden van de examencommissie

Doel

Als lid van de examencommissie ben je medeverantwoordelijk voor een deugdelijke examinering waarbij de student uiteindelijk de school verlaat met een diploma dat waarde heeft en terecht is uitgegeven. Maar wat is je rol in de examineringsprocessen? Wie zijn betrokken bij de examenorganisatie? Hoe voer je je uitvoerende taken uit? En hoe de kwaliteitsborgende taken? Hoe houd je zicht op examinering? Hoe maak je een jaarverslag? Waar is examinering een teamverantwoordelijkheid en waar de verantwoordelijkheid van de examencommissie?

Tijdens de Leergang Examencommissie formuleren de deelnemers zelf antwoorden op deze en andere vragen.

Daarnaast krijg je tools in handen om je eigen functioneren te versterken. Na de leergang heb je (nog meer) grip op de uitvoerende en kwaliteitsborgende taken van jouw examencommissie.

De Leergang Examencommissie voor (nieuwe) leden van examencommissies is gebaseerd op de Procesarchitectuur Examinering en de Examentaak Examencommissie.

Mogelijke onderdelen van de training

  • De examenorganisatie van jouw school en rollen hierin.
  • De kaders van jouw school en de relatie met de examencommissie.
  • De wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie.
  • De kwaliteitsborgende taken van de examencommissie.
  • De uitvoerende taken van de examencommissie.
  • Zorgen voor een evenwichtige taakverdeling binnen je examencommissie.

Overige informatie

  • Certificaat: bewijs van deelname