Ontwikkelen en implementeren toetsvisie

Bureau Lente heeft ruime ervaring met projectmatige professionaliseringstrajecten en het ondersteunen van (toetsbeleids)teams op het gebied van onderwijs en toetsing. Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe toetsvisie is veel meer dan het op een half A4’tje zetten van een abstracte toetsvisie; het is een proces van verschillende stappen met als uitkomst een breed gedragen en geïmplementeerde visie.  

Opzet Project Toetsvisie 

Begeleiding van het Project Toetsvisie bestaat uit de volgende stappen: 

  • Het verhelderen van het belang van een toetsvisie. 
  • Het bepalen van de eigen kleur van de opleiding, binnen de kaders van de hogeschool. 
  • Scherp zicht op de onderwijsvisie. 
  • Formuleren van de hoofdpunten van de nieuwe toetsvisie en het schrijven van een conceptversie. 
  • Het betrekken van belanghebbende actoren bij en tijdens het ontwikkelen van de toetsvisie en daarmee de draagkracht voor de toetsvisie vergroten. 
  • Het ontwikkelen van de definitieve toetsvisie. 
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van een implementatie- en professionaliseringsplan, aansluitend op de nieuwe toetsvisie. 

Bureau Lente kan als project/procesbegeleider voor alle bovenstaande stappen worden ingezet. Ook is het mogelijk ons in te huren voor een of meerdere van bovenstaande stappen.