Effectieve Peerfeedback

Effectieve peerfeedback is van grote waarde voor de leerprestaties van studenten. Peerfeedback stimuleert het leren van studenten, ondersteunt de ontwikkeling van leervaardigheden, vergoot autonomie en ondersteunt de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Peerfeedback stimuleert daarnaast zelfevaluatie en zelfregulerend leren.  

Er zijn echter aanzienlijke uitdagingen bij het implementeren van peerfeedback. Een van de belangrijkste uitdagingen bij het implementeren van peerfeedback, is het feit dat studenten peerfeedback om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld omdat het moeilijk is om uit te voeren, onvoldoende waarderen. Het opleiden van studenten in hoe ze peerfeedback kunnen formuleren helpt de waardering én waarde van peerfeedback te vergroten. Daarnaast hebben studenten ondersteuning nodig om ontvangen peerfeedback te interpreteren, te evalueren en ernaar te handelen.  

Doelgroep 

Ervaren en beginnende docenten die peerfeedback effectief in willen zetten in hun onderwijs.  

Doel 

In deze training bieden we deelnemers praktische handvatten om peerfeedback effectief in te zetten.  

Inhoud training 

In deze trainingen ontwikkelen deelnemers een effectief peerfeedbackproces, met daarin onder andere de volgende onderwerpen: 

  • Een duidelijk peerfeedbackontwerp. 
  • Verhelderen van het doel en de betekenis van peerfeedback. 
  • Werken met duidelijke criteria/evaluatie-instrumenten. 
  • Inzet van audio(visuele) peerfeedback.  
  • Ondersteunen van (emotionele) reacties op peerfeedback.  

Deze training is maatwerk en de inhoud wordt vooraf afgestemd op de wensen en het niveau van de opleiding en de deelnemers.  

Certificering – de Peerfeedback Master 

Het is mogelijk deze training af te sluiten met een certificering. Deelnemers werken hun peerfeedbackontwerp na de training verder uit en laten (bijvoorbeeld d.m.v. een opname) zien dat zij in staat zijn peerfeedback effectief in te zetten en te ondersteunen.