Procesbegeleiding onderwijs en examinering & critical friend 

Bureau Lente heeft veel ervaring met onderwijs- en examenontwikkeling en we worden dan ook regelmatig ingezet voor grotere en complexere vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen of verbeteren van het curriculum, het ontwikkelen en implementeren van een toetsvisie of het ontwikkelen van een opzet voor nieuwe opleidingen. Bij deze vraagstukken kan Bureau Lente een rol spelen als procesbegeleider en/of critical friend.