BKE

BKE (BasisKwalificatie Examinering)

Doelgroep
(aspirant) examinatoren werkzaam in het hoger onderwijs

Doel
De deelnemer heeft zicht op de kwaliteit van toetsing binnen de eigen onderwijsinstelling en kan de toetskwaliteit van een eigen toets verhogen. Hiervoor doorloopt de deelnemer de toetscyclus aan de hand van een toets voor de eigen module of vak. Aan de hand van de toetstechnische theorie krijgt de deelnemer tools in handen om een eigen toets te analyseren en ontwikkelen of te verbeteren. Hierbij is ook aandacht voor discussie en ervaren opdoen met feedback. Daarnaast is er veel aandacht voor het toepassen van de theorie m.b.t. afnemen en beoordelen en evalueren. De deelnemer krijgt inzicht in de kaders en het toetsbeleid van de eigen instelling in relatie tot kwaliteit van toetsing.

Vormgeving traject BKE
De training is gebaseerd op de leeruitkomsten BKE die de expertgroep BKE/SKE in opdracht van de Vereniging Hogescholen heeft opgesteld. Afhankelijk van jouw vraag wordt de training op maat ontwikkeld. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je het accent op een specifiek onderdeel van de toetscyclus wilt leggen. Of dat het om BKE voor een specifieke doelgroep gaat. We sluiten altijd aan bij het toetsbeleid/plan van de instelling en opleiding en doorlopen de gehele toetscyclus.
In overleg wordt deze training aangevuld met verdieping van de training op specifieke onderdelen (kalibreren in het kader van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, nieuwe toetsvorm ontwikkelen, formatief toetsen/evalueren).

Certificering BKE
De training kan worden gecombineerd met een certificeringstraject BKE. Ook hier gaan we graag met je in gesprek over de meest passende wijze voor jouw onderwijsinstelling/opleidingen.

Zie ook onze geïntegreerde BKE-training:
BKE-Direct (training en certificering geïntegreerd)