BPV-begeleiders

Doelgroep

BPV-begeleiders, stagebegeleiders

Doel

Je leert in deze training hoe je de praktijk-assessor van het (stage)bedrijf goed instrueert zodat deze de studenten zo objectief mogelijk beoordelen tijdens de afname van het examen. Hiervoor moet je weten hoe de examens eruit zien en wat van belang is voor de BPV tijdens en in voorbereiding op de examinering. Dit doen we via gespreksvoering praktisch te oefenen op basis van jullie instructies, eigen examens en het handboek voor de BPV-begeleider.

Mogelijke onderdelen van de training

  • De examenorganisatie van jouw school en rollen hierin.
  • De kaders van jouw school en de relatie tot examinering in de beroepspraktijk.
  • De wettelijke kaders in relatie tot examinering in de beroepspraktijjk.
  • De voorbereiden op examinering op het bedrijf.
  • Gesprekstechnieken; instructies geven aan de praktijk-assessor.
  • In overleg wordt deze training aangevuld met verdieping van de basistraining op specifieke onderdelen (bijvoorbeeld organiseren bijeenkomsten voor praktijk-assessoren).

    Overige informatie: Certificaat: bewijs van deelname