Coachende Feedback

Flexibilisering, individuele leerroutes en studenten die meer regisseur worden over hun eigen leerroutes, zijn ontwikkelingen die op dit moment binnen het mbo sterk naar voren komen.

Als we binnen het mbo studenten meer controle willen geven over de eigen leerroutes, zullen er meer coachende feedbackvaardigheden worden gevraagd van docenten en SLB’ers.

Voor hen heeft Bureau Lente de training Coachende Feedback ontwikkeld.

De training is geschikt voor zowel docenten als SLB’ers. Deze doelgroepen kunnen in één groep worden gecombineerd of in homogene groepen. Dit wordt vooraf afgestemd met de onderwijsinstelling.

De basistrainingstart drie weken voorafgaand aan de eerste bijeenkomst. Deelnemers krijgen een vragenlijst opgestuurd, om zo de beginsituatie en leerwensen in kaart te brengen. Op basis van de uitkomsten wordt de training zo veel mogelijk op maat gemaakt per groep.

De training is o.a. gebaseerd op de recente theorieën van John Hattie en David Carless. Tijdens de leergang krijgen de deelnemers tools in handen om hun taken m.b.t coachende feedback zo goed mogelijk uit te voeren.

Optioneel kan er aansluitend aan deze training een verdiepingsslag worden gemaakt waarbij de docenten/ SLB’ers aan de slag gaan met het ontwerpen van een eigen coachend feedbackontwerp en -traject.

Afhankelijk van de leerdoelen maakt Bureau Lente een plan van aanpak/ maatwerktraject in samenspraak met de klant.

De basistraining Coachende Feedback is verdeeld over twee dagdelen:

Dagdeel 1 is gericht op het verhogen van de feedbackcompetentie van de docent/SLB’er.
Hierbij komen de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe kan je coachende feedback inzetten in de begeleiding in het leerproces (docent)/leerroute (slb’er) van de studenten?
  • Hoe stimuleer ik de betrokkenheid van studenten door procesmatig feedback te geven gedurende hun leerproces?
  • Hoe zet ik coachende feedback in bij de beoordelingsinstrumenten/momenten?
  • Hoe voer ik de dialoog met de student?

Dagdeel 2 biedt tools voor het vergroten van de feedbackvaardigheid van studenten. Hierbij komen vragen aan de orde als:

  • Wat verstaan we, als opleiding, onder feedbackvaardigheid van studenten?
  • Hoe kan ik studenten uitnodigen om feedback te vragen op specifieke onderdelen van hun eigen werk/hun leerproces .
  • Hoe kan ik de studenten helpen met het leren evalueren van hun eigen werk?
  • Hoe kan ik peer-feedback inzetten in het leerproces?
  • Hoe stimuleer ik eerlijke peer-feedback?

Na afloop van de training Coachende Feedback, hebben de deelnemers:

• inzicht in de functie en doel van coachende feedback bij de eigen opleiding/organisatie;
• handvatten voor het geven van coachende feedback naar studenten;
• handvatten om de student actief te betrekken bij het feedbackproces;
• meer inzicht in het eigen handelen en dat van collega’s- in het geven van effectieve feedback.