Effectief feedback geven

Effectief feedback geven – een studentgerichte benadering

Doelgroep
Ervaren en beginnende docenten die echt resultaat willen behalen met het geven van feedback.

Doel
In deze training herkaderen we feedback. Van feedback als product naar feedback als proces, waarbij studenten actief betrokken zijn bij het zoeken, verwerken en gebruiken van feedback. Het geven van feedback is een veelbesproken onderwerp in het mbo. Studenten vinden dat het onvoldoende aan bod komt of niet het type feedback is dat ze verwachten. Docenten hebben het gevoel dat ze veel moeite en tijd steken in het geven van feedback, terwijl studenten er onvoldoende gebruik van maken. Om hier verandering in te brengen, is het van belang anders naar feedback te kijken. Het doel van feedback is om het leren van studenten constant te stimuleren. Feedback is meer dan opmerkingen maken over het werk dat studenten gedaan hebben, in de hoop dat de student met deze opmerkingen aan de slag gaat. Tijdens de training onderzoeken we hoe de effecten van feedback het beste gefaciliteerd kunnen worden. Deze training biedt praktische handvatten over het geven van effectieve feedback en waar de grootste impact op het leren van studenten kan worden bereikt.

Mogelijke onderdelen van de training

  • Ontwikkelen van feedbackgeletterdheid van studenten.
  • Stimuleren van betrokkenheid van studenten in het eigen leerproces.
  • Beoordelingsinstrumenten inzetten voor het geven van effectieve feedback.
  • De dialoog in het feedbackproces.
  • Implementeren van peer feedback.
  • Inrichten van het feedbackproces voor meerdere studenten/groepen.