Kalibreersessies

Doelgroep
Examinatoren/assessoren

Doel Tijdens onze kalibreersessies zijn de examinatoren/assessoren in dialoog met elkaar, om de beoordelingscriteria te verduidelijken en tot eenduidige interpretaties van de beoordelingscriteria te komen. Het doel van deze kalibreersessies is het verhogen van de betrouwbaarheid van de beoordelingen.