Masterclasses voor het management

  • Voorbereiding bezoek onderwijsinspectie
  • Opstellen toetsplannen en examenplannen
  • Opstellen kaderstellende documenten