Masterclasses voor Onderwijsteams

  • Opstellen van toetsbeleid
  • Opstellen toetsplannen en examenplannen
  • Opstellen kaderstellende documenten