Onderwijsteams

Doelgroep

docenten, teammanagers, onderwijskundigen

Doel

In deze training maken we een koppeling tussen de wettelijke examenkaders  de instellingskaders en de uitvoer binnen het onderwijsteam. Het onderwijsteam krijgt hierdoor inzicht in de examenorganisatie van de eigen onderwijsinstelling en het belang van correct examineren. We zoomen in op de taken en verantwoordelijkheden van het onderwijsteam en we reflecteren op de sterke en zwakke punten. Het onderwijsteams heeft tools in handen om de examineringstaken te ontwikkelen en de samenwerking te vergroten.

Mogelijke onderdelen van de training

  • De examenorganisatie van jouw school en rollen hierin.
  • De kaders van jouw school en de relatie tot de taken van het onderwijsteam.
  • De wettelijke kaders in relatie tot examinering en toetsing.
  • De doelen van toetsing en examinering.
  • Inzicht in de kwaliteit van de examenprocessen in relatie tot het onderwijsteam.
  • Samenwerking binnen onderwijsteam en anderen (bijvoorbeeld examencommissie)
  • In overleg wordt deze training aangevuld met Masterclasses, verdieping van de training op specifieke onderdelen. (bijvoorbeeld verder uitwerken examenprocessen in het onderwijsteam of toetsplan-onderwijsvernieuwing vorm geven).

Overige informatie

  • Certificaat: bewijs van deelname