Proefpanellid toetsexpert

  • ter voorbereiding op audit nvao

Doelgroep
Opleidingsmanagement en examencommissie

Doel

De onderwijskwaliteit van hogescholen en hun opleidingen worden regelmatig beoordeeld door de NVAO. Dit gebeurt door een panel van deskundigen die door de NVAO zijn benoemd. Om jouw opleiding voor te bereiden op de komt van dit panel, kunnen wij als lid van een proefpanel ingezet worden, in de rol van toetsexpert. In deze rol bevragen wij de betrokkenen bij de opleiding kritisch met betrekking tot toetskwaliteit. Daarbij nemen wij de rol van critical friend en voeren we met de betrokkenen inhoudelijke en feedbackgerichte gesprekken over de toetskwaliteit van de opleiding.