Programmatisch Toetsen

Binnen de huidige toetspraktijk komt regelmatig een gebrek aan evenwicht aan het licht, waarbij de nadruk te veel ligt op de beslissende functie van toetsen en te weinig op toetsing om het leerproces van studenten te ondersteunen. Ook binnen het hoger onderwijs is deze beslissende functie nadrukkelijk aanwezig, gelet op de modulaire opbouw van het onderwijs. Een toetsconcept dat steeds vaker wordt ingezet en dat een oplossing voor dit probleem biedt, is het concept programmatisch toetsen. Binnen programmatisch toetsen staat de competentieontwikkeling van de student centraal en zijn leren en toetsen met elkaar geïntegreerd.

Doelgroep

Opleidingsteams die toetsing en onderwijs beter willen integreren, dit willen inzetten om het leerproces van studenten te ondersteunen en de competentieontwikkeling van de student centraler willen stellen.

Doel

Op het gebied van programmatisch toetsen kunnen wij op verschillende manieren bijdragen aan de professionalisering van het docententeam. Dit kan zowel in trainingen, coaching-on-the-job of in adviestrajecten. We gaan graag met je in gesprek over de meest passende wijze voor jouw onderwijsinstelling/opleiding.

Mogelijke onderdelen binnen training, advies en/of coaching-on-the-job

  • Introductie in het concept van programmatisch toetsen.
  • Hulp bij het formuleren en uitvoeren van de visie op (geïntegreerde) toetsing.
  • Implementeren van en creëren van draagvlak voor programmatisch toetsen.
  • Optimaliseren van docentcompetenties m.b.t. het concept programmatisch toetsen
  • Effectieve feedbackprocessen inrichten.
  • Inrichten van een programmatisch toetsprogramma.