Screening Toetskwaliteit

Doelgroep
Opleidingsmanagement en toetsontwikkelaars

Doel

Het doel van een screening van toetskwaliteit is om inzicht te krijgen in de toetskwaliteit van toetsen, toetsbeleid en toetsprogramma’s binnen de opleiding. Tijdens de screening van toetsen worden de toetsen toetstechnisch beoordeeld en wordt duidelijk wat de sterke en zwakke punten van de toetsen zijn. De toetsontwikkelaars kunnen op basis van deze feedback de toetskwaliteit verder verhogen. Bij de toetsscreening wordt onder andere gekeken naar de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van de toetsen. Bij de screening van het toetsbeleid wordt gekeken naar de samenhang tussen de onderwijs- en toetsvisie, de kwaliteitsborging, de mate van beroepsgerichtheid, de transparantie en de rol van feedback binnen toetsing. Bij de screening van toetsprogramma’s wordt onder andere gekeken naar de plaats van individuele toetsen binnen het grotere geheel, naar de studeerbaarheid van het toetsprogramma, de afwisseling van toetsvormen en de opbouw in integratie van het toetsprogramma.