Bureau Lente is nu ook CRKBO geregistreerd!

Terwijl voor een groot aantal producten en diensten sinds een paar dagen een veel hoger btw tarief geldt, kan Bureau Lente met trots melden dat wij onze btw-tarieven nu gewoon geschrapt hebben! Voor trainingen, welteverstaan.

Daar hebben we natuurlijk wel iets voor moeten doen want de Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor een dergelijke btw-vrijstelling.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling).

Deze audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica).

Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Belangrijk is ook dat kritische procedures zoals het klachtenreglement en de algemene voorwaarden goed in orde zijn.

Bureau Lente heeft in december deze audit doorlopen en voldeed direct aan alle normen zodat we u nu als CRKBO geregistreerde instelling onze trainingen vrijgesteld van btw kunnen aanbieden. Mooi meegenomen, toch?