Opleidingsteam

Doelgroep

Betrokkenen bij onderwijsvernieuwing/toetsprogramma

Doel

Je wilt je onderwijs vernieuwen en de toetsing daarop laten aansluiten. Dat betekent dat je met elkaar moet nadenken over vraagstukken als: hoe gaan we om met toetsing? Hoe implementeren we formatief toetsen? Of willen we eigenlijk niet toetsen? Hoe kunnen we toetsdruk verlagen? Hoe kunnen de student meer betrekken bij het opleiden en leren?
In deze training wordt de theorie van je vraag aangeboden en ga je gericht aan de slag met opdrachten om te bepalen wat bij jullie past. In deze training zoek je gezamenlijk de antwoorden op jouw vragen en heb je tools in handen om de toetsing in je onderwijsvernieuwing vorm te geven.

Vormgeving traject

De training wordt ontworpen afhankelijk van de vraag. Hierdoor sluiten we altijd aan op jouw situatie.