Online Training Criterium Gericht Interview (CGI)

Verkorte online (opfris)training
Criterium Gericht Interview (CGI)

Het coronavirus vraagt van ons allemaal inventiviteit, improvisatievermogen en creativiteit. Voor de examencommissies in het mbo komt daar nu nog een extra vaardigheid bij: Criterium gericht interviewen (CGI)

Het ‘Servicedocument mbo-aanpak Coronavirus COVID-19’ en de Handreiking Verantwoord Diplomabesluit van het Ministerie van OCW en de MBO Raad, geven aan dat in de komende periode alternatieve manieren van examineren zijn toegestaan.  

Zo is het mogelijk om voor het MBO-praktijkexamen eerder behaalde resultaten uit de opleiding mee te tellen. De student stelt dan een portfolio samen en er wordt aanvullend een CGI gevoerd door de beoordelaar.

Het is onze ervaring dat het betrouwbaar afnemen van een CGI – op locatie zowel als op afstand – nog niet zo eenvoudig is. Het is ook een instrument waar nog niet alle beoordelaars even bekwaam in zijn, of zich even vertrouwd mee voelen. Het is een vaardigheid die zich vooral laat aanleren door het te doen en te oefenen.

Verkorte online-training gespreksvaardigheden CGI
Moet de kennis van uw beoordelaars op het gebied van CGI worden aangescherpt? Bijvoorbeeld in het licht van de hele coronaproblematiek? Of wil je als beoordelaar je CGI-kennis in het algemeen snel bijwerken en actualiseren?

Bureau Lente biedt haar CGI-trainingen nu ook in een verkorte versie online aan, via een tool naar keuze (bijvoorbeeld MS-Teams, Jitsi, Zoom)

In deze training geven we je inzicht in de belangrijkste facetten van het CGI. Hoe bereid je je voor? Waar let je op en hoe zorg je ervoor dat je gesprek gestructureerd verloopt en je niets overslaat? Welke vragen stel je, op welke manier zonder het gesprek te veel te sturen en de uitkomst te beïnvloeden?

De training heeft een interactief karakter waarbij diverse werkvormen worden afgewisseld, zowel plenair als in kleinere groepjes. We trainen diverse praktische vaardigheden met onder meer gesprekstechnieken als LSD en STAR(R). 

Altijd maatwerk. Voor wie?
Deze training is bedoeld voor mbo-docenten en praktijkbeoordelaars met toetservaring, die hun kennis en vaardigheden op het gebied van CGI willen aanscherpen of opfrissen.
Zoals al onze trainingen zijn ook de online CGI-trainingen op maat gemaakt voor uw beoordelaars, uw teams en uw specifieke onderwijsvraag.

Neem contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.