Directie en management

Doelgroep

teammanagers, sectormanagers, directeuren

Doel

In deze training maken we een koppeling tussen de wettelijke examenkaders  de instellingskaders en de taken van het management. Het management krijgt hierdoor inzicht in de examenorganisatie van de eigen onderwijsinstelling en het belang van correct examineren. We zoomen in op de taken en verantwoordelijkheden van het management en we reflecteren op de sterke en zwakke punten. Het management heeft tools in handen om de eigen examentaken te ontwikkelen en de afstemming met de examencommissie etc. te versterken.

Mogelijke onderdelen van de training

  • De examenorganisatie van jouw school en rollen hierin.
  • De kaders van jouw school en de relatie tot de taken van het management.
  • De wettelijke kaders in relatie tot examinering en toetsing.
  • De doelen van toetsing en examinering.
  • Inzicht in de kwaliteit van de examenprocessen in relatie tot de taken van het management.
  • Afstemming management en examencommissie.
  • In overleg wordt deze training aangevuld met Masterclasses, verdieping van de training op specifieke onderdelen (bijvoorbeeld verder uitwerken examenprocessen in de onderwijsorganisatie).

Overige informatie

  • Certificaat: bewijs van deelname