Valideren #LLO: Bureau Lente ondersteunt het Dulon College

Op 22 november jl. waren we bij het ‘Symposium Valideren #LLO’ over hoe je leer- en werkervaring kunt waarderen. Een van de workshops die we daar volgden, was van het Dulon College: Valideren in de praktijk. Hun opleiding Maatschappelijke Zorg ontwikkelde, samen met het werkveld en de examencommissie, een startportfolio waarmee aankomende BBL-studenten middels bewijzen aan kunnen tonen dat zij bepaalde kerntaken en/of werkprocessen al beheersen. Deze bewijzen beoordeelt (valideert) de opleiding vervolgens en op basis hiervan stelt de opleiding een onderwijstraject op maat op.

Verbredingssessie

Inmiddels is de opleiding Maatschappelijke Zorg van het Dulon College zover dat zij middels dit startportfolio ook vrijstelling voor examinering willen verlenen (examenportfolio). Bureau Lente denkt met Dulon College mee over de omzetting van het startportfolio naar een examenportfolio tijdens een Verbredingssessie. En ik (Gijs Noordergraaf) ben aan de slag gegaan met de betrokken docenten, om te kijken welke aanpassingen we kunnen doen om het startportfolio als examenportfolio in te zetten. Dit examenportfolio volgt het stappenplan Valideren bewijsmateriaal #LLO van het Kennispunt onderwijs en examinering (zie afbeelding hieronder).

Te beantwoorden vragen

Tijdens de Verbredingssessie keken we onder andere naar het proces, de normering en cesuur, en de beoordelingsschaal. Vragen waar we het antwoord op zochten waren bijvoorbeeld:

  • Beoordeel je de bewijzen met voldaan/niet voldaan of O/V/G?
  • Wat zet je in het cijfersysteem?
  • Kan je cum laude slagen met een examenportfolio?
  • Hoe ga je om met een onvoldoende beoordeling van een bewijs? Herkansen of direct de maatwerkroute onderwijs of een aanvullend examen doen (stap 6c uit het stappenplan)?
  • Mag je een bewijs onvoldoende hebben of moet alles voldoende zijn?
  • Wat neem je op in de beoordelaarsinstructie?

Na het beantwoorden van deze vragen hebben we met elkaar gekalibreerd, om de beoordelingscriteria zoveel mogelijk op dezelfde manier te interpreteren.

Praktische handvatten

Deze bijeenkomst gaf de deelnemers praktische handvatten om het examenportfolio zelf verder af te maken. Hadassa Bakker (coördinator examinering van Dulon College) kijkt terug op een zinvolle bijeenkomst:

We zijn heel concreet met elkaar bezig geweest met het kalibreren van de beoordelingscriteria in een zinvolle sessie, waarbij we meerdere mensen vanuit het team hebben meegenomen. Gijs was als trainer goed op de hoogte van het doel van de training en sloot vanuit zijn kennis van examinering goed aan. Voor ons was het ook weer een gelegenheid om met een open en kritische blik te kijken naar het reeds ontwikkelde materiaal en daarbij steeds de vraag te stellen: ‘Is de formulering (van de bewijsstukken, criteria, cesuur) transparant en betrouwbaar?’

En ik sluit mij daar volledig bij aan en ben dankbaar dat ik een waardevolle bijdrage kon leveren aan deze mooie ontwikkeling.

Begeleiding nodig?

Wil je ook praktisch aan de slag met Lerend Kwalificeren tijdens een praktische Verbredingssessie? Neem contact op met Bureau Lente: info <at> bureau-lente.nl

Bureau Lente traint assessoren ROC’s van Amsterdam en Flevoland

De ROC’s van Amsterdam en Flevoland verzorgen middelbaar beroepsonderwijs op moderne mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Hilversum, Almere en Lelystad.  Elk mbo-college heeft een eigen opleidingsaanbod en een aantal specialismes. De beroepspraktijk is overal op school zichtbaar en voelbaar.

ROCvA en ROCvF zetten daarbij sterk in op kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de individuele student. Kleine opleidingsteams met hun eigen studenten vormen afzonderlijke, gezellige, eenheden binnen een schoolgebouw.

In het kwaliteitsplan staat expliciet op welke manier de colleges de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren. Het gaat dan om thema’s als professionalisering, de kwaliteit van de stages en het bestrijden van schooluitval. Hierbij wordt voortdurend gestreefd naar verbetering, het creëren van nieuwe mogelijkheden en het benutten van kansen. Deskundigheid vormt hiervoor de basis. Ook op het gebied van toetsing en beoordeling.

Assessoren
Om de kwaliteit van betrouwbaarheid van de beoordelingen te borgen en de deskundigheid van de assessoren op peil te houden, trainen ROCvA en ROCvF regelmatig assessoren op hun rol en taken. Hierbij is het van groot belang dat de training optimaal is afgestemd op de specifieke eigenschappen, wensen en doelen van de betreffende opleiding.

“Op verzoek van een aantal opleidingsmanagers vanuit het domein Techniek en Technologie, wilden we assessorentrainingen organiseren, gericht op de examenproducten en het voeren van een eindgesprek”, zegt Yvonne Ris.

Waarom Bureau Lente?
“Voor onze trainingen waren we op zoek naar maximale flexibiliteit en maatwerk. Snel schakelen en direct contact tussen school, trainers en docenten zijn daarvoor essentieel.”

“In het verleden hadden we al eens eerder met Monique Bulle en Jeanne Hup gewerkt voor vergelijkbare trainingen. Dat is ons toen zeer goed bevallen. Zowel in de offertefase als in de uitvoering bleken ze zeer deskundig, slagvaardig en flexibel. Het feit dat je direct contact hebt met de trainer maakt dat je snel kunt schakelen en zo de training optimaal kunt afstemmen op de doelgroep.”

“Bureau Lente heeft het afgelopen jaar 2 verschillende trainingen verzorgd”, zegt Lisenka Skiczuk, beleidsmedewerker van ROCvA. “Een groep werd getraind op het voeren van het eindgesprek (2 dagdelen) en andere groepen werden getraind op de proeve van bekwaamheid (3 dagdelen). Daarbij is wel voor elke groep maatwerk verzorgd. Dat betekent dat er steeds is gewerkt met eigen examens. Eén dagdeel was specifiek gericht op het vergroten van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Veel aandacht dus voor het vak van assessor en de direct toepassing van de training, zo authentiek mogelijk.”

Enthousiast
“Het unieke aan de trainingen van Bureau Lente is dat ze specifiek voor techniek zijn ontwikkeld en dat er ook gewerkt kon worden met de specifieke examens en examenprocessen” voegt Yvonne Ris toe. “Bijkomend voordeel was dat docenten uit verschillende teams de trainingen volgden, wat de uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende teams bevorderde.”

 

 

 

 

 

 

Examens are coming! (tijd om te kalibreren)

De zomer nadert en dus is het de tijd waarin heel veel studenten weer geëxamineerd worden. Ook in het mbo en hbo vinden de komende maand veel examens plaats. Dat betekent niet alleen stress en hoge druk voor de studenten, maar ook topdrukte voor (praktijk)assessoren (of beoordelaars of examinatoren)  belast met het afnemen en beoordelen van de studenten.

Het is daarom nú de tijd om – voordat je aan de slag gaat als assessor – jezelf nog een keer goed voor te bereiden. Wat moet ik nou eigenlijk beoordelen? Hoe ziet het examen eruit? Ga ik alleen beoordelen of hanteren we het vier-ogenprincipe, en als we dat laatste doen: wat betekent dat dan voor mijn werkzaamheden?

Kalibreren
Vaak zien we dat er nog veel vragen zijn over het af te nemen examen en tegelijkertijd zien we ook een tendens om juist voorafgaand aan de examenperiode met elkaar de kwaliteit van de beoordeling nog net even een extra boost te geven. Kalibreren is het modewoord.

Maar echt wel méér dan een modewoord. Kalibreren is echt o zo belangrijk. Kalibreren betekent dat je gezamenlijk aan de slag gaat met het verhogen van de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid (dat zal dan nooit een modewoord worden, vrees ik ?). Het geeft je als beoordelaar de extra zekerheid dat je op de juiste wijze de criteria hanteert. Juist in absolute zin, maar ook ‘juist’ in relatie tot je collega’s, consistent. Waardevol dus om juist nu nog met elkaar te kalibreren!

Kalibreersessie voor beoordelaars
Bureau Lente ondersteunt scholen graag nog even bij de last-minute voorbereidingen. In een korte sessie van 3 uur worden met elkaar op een compacte en effectieve wijze één of meerdere exameninstrumenten met elkaar gekalibreerd,  dilemma’s besproken, en zowel de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid als interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vergroot. Zinvol dus!

En als je trouwens wilt weten hoe je een goede beoordelaar herkent: