Valideren #LLO: Bureau Lente ondersteunt het Dulon College

Op 22 november jl. waren we bij het ‘Symposium Valideren #LLO’ over hoe je leer- en werkervaring kunt waarderen. Een van de workshops die we daar volgden, was van het Dulon College: Valideren in de praktijk. Hun opleiding Maatschappelijke Zorg ontwikkelde, samen met het werkveld en de examencommissie, een startportfolio waarmee aankomende BBL-studenten middels bewijzen aan kunnen tonen dat zij bepaalde kerntaken en/of werkprocessen al beheersen. Deze bewijzen beoordeelt (valideert) de opleiding vervolgens en op basis hiervan stelt de opleiding een onderwijstraject op maat op.

Verbredingssessie

Inmiddels is de opleiding Maatschappelijke Zorg van het Dulon College zover dat zij middels dit startportfolio ook vrijstelling voor examinering willen verlenen (examenportfolio). Bureau Lente denkt met Dulon College mee over de omzetting van het startportfolio naar een examenportfolio tijdens een Verbredingssessie. En ik (Gijs Noordergraaf) ben aan de slag gegaan met de betrokken docenten, om te kijken welke aanpassingen we kunnen doen om het startportfolio als examenportfolio in te zetten. Dit examenportfolio volgt het stappenplan Valideren bewijsmateriaal #LLO van het Kennispunt onderwijs en examinering (zie afbeelding hieronder).

Te beantwoorden vragen

Tijdens de Verbredingssessie keken we onder andere naar het proces, de normering en cesuur, en de beoordelingsschaal. Vragen waar we het antwoord op zochten waren bijvoorbeeld:

  • Beoordeel je de bewijzen met voldaan/niet voldaan of O/V/G?
  • Wat zet je in het cijfersysteem?
  • Kan je cum laude slagen met een examenportfolio?
  • Hoe ga je om met een onvoldoende beoordeling van een bewijs? Herkansen of direct de maatwerkroute onderwijs of een aanvullend examen doen (stap 6c uit het stappenplan)?
  • Mag je een bewijs onvoldoende hebben of moet alles voldoende zijn?
  • Wat neem je op in de beoordelaarsinstructie?

Na het beantwoorden van deze vragen hebben we met elkaar gekalibreerd, om de beoordelingscriteria zoveel mogelijk op dezelfde manier te interpreteren.

Praktische handvatten

Deze bijeenkomst gaf de deelnemers praktische handvatten om het examenportfolio zelf verder af te maken. Hadassa Bakker (coördinator examinering van Dulon College) kijkt terug op een zinvolle bijeenkomst:

We zijn heel concreet met elkaar bezig geweest met het kalibreren van de beoordelingscriteria in een zinvolle sessie, waarbij we meerdere mensen vanuit het team hebben meegenomen. Gijs was als trainer goed op de hoogte van het doel van de training en sloot vanuit zijn kennis van examinering goed aan. Voor ons was het ook weer een gelegenheid om met een open en kritische blik te kijken naar het reeds ontwikkelde materiaal en daarbij steeds de vraag te stellen: ‘Is de formulering (van de bewijsstukken, criteria, cesuur) transparant en betrouwbaar?’

En ik sluit mij daar volledig bij aan en ben dankbaar dat ik een waardevolle bijdrage kon leveren aan deze mooie ontwikkeling.

Begeleiding nodig?

Wil je ook praktisch aan de slag met Lerend Kwalificeren tijdens een praktische Verbredingssessie? Neem contact op met Bureau Lente: info <at> bureau-lente.nl